Netherlands

Let op de verzekerde eindleeftijd van uw inkomensverzekeringen

 

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering, stijgt. Vanaf 1 januari 2022 staat de AOW-leeftijd niet meer vast, maar is die gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland. Wat betekent dat voor u?

Met de verdere verwachting van stijging van de levensverwachting stijgt ook de grens tot wanneer uw zieke (ex)medewerkers recht hebben op een WGA- of IVA-uitkering met de AOW-leeftijd mee. Ook voor de collectieve inkomensverzekeringen die u heeft afgesloten voor uw medewerkers, heeft deze stijging gevolgen. De meeste verzekeraars hanteren daarvoor op dit moment een eindleeftijd van 67 jaar.

Gesprek met verzekeraars
Net zoals de AOW-leeftijd niet vaststaat, is Aon van mening dat ook de verzekerde eindleeftijd niet vast moet staan, maar gekoppeld moet worden aan de actuele AOW-leeftijd. Zonder leeftijdsbeperking. Anders blijft de verzekerde eindleeftijd de komende jaren steeds verschuiven. Wij zijn hierover in gesprek met verzekeraars.

Wat moet u doen?
Een aanpassing van de verzekerde eindleeftijd betekent voor u als werkgever dat uw arbeidsvoorwaarden veranderen. Het is van belang dat u dat goed controleert, want een onjuist omschreven arbeidsvoorwaardelijke toezegging brengt financiële risico’s met zich mee.

Inkomensverzekeringen hebben meestal een looptijd van drie jaar. Als u aanvullende inkomensverzekeringen heeft afgesloten voor uw medewerkers, dan doet u er verstandig aan om aan het einde van de looptijd de verzekerde eindleeftijd aan te passen. Mede gelet ook op een eventuele cao-toezegging. Dit is eveneens een goed moment om u te oriënteren op het aanbod van verzekeraars: dat kan nogal uiteen lopen.

Een eventuele aanpassing van de eindleeftijd is onderdeel van een gedegen marktonderzoek. Los van de onderhandelingen over een nieuwe verzekeringsovereenkomst, is het belangrijk om de arbeidsvoorwaardelijke toezegging goed aan uw werknemers uit te leggen. Aan de ene kant door deze toezeggingen op een juiste manier te omschrijven in bijvoorbeeld een (digitaal) personeelshandboek, maar aan de andere kant ook door medewerkers actief te informeren. Bedenk dat het om het inkomen van úw medewerkers gaat. Uw bezorgdheid daarom betaalt zich uit in loyaliteit.

Aon kan u helpen
Bij Aon begrijpen we dat het aanbod aan inkomensverzekeringen niet altijd even duidelijk is. Weet u welke (andere) verzekering het best bij uw situatie past? Of zoekt u ondersteuning bij het informeren van uw werknemers? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Aon. Onze adviseurs denken graag met u mee.