Netherlands

Een nieuwe pensioenregeling: betrek uw OR

 

De stijging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar op 1 januari 2018 heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen, ook voor die van u. Als het goed is, heeft uw pensioenuitvoerder u inmiddels over deze leeftijdsstijging geïnformeerd én een voorstel voor de aanpassing van uw regeling toegestuurd. Wist u dat uw OR over dat voorstel mag meebeslissen?

Het zogenaamde ‘instemmingsrecht’ van de OR is per september 2016 uitgebreid, toen de vernieuwde Wet op de ondernemingsraden (WOR) in werking trad. Onder die wet vereist elke inhoudelijke wijziging van uw pensioenregeling instemming van uw werknemers via de OR, ongeacht de pensioenuitvoerder die daarbij hoort. Reden is dat met een wijziging van uw pensioenregeling ook uw arbeidsvoorwaarden veranderen.

Het instemmingsrecht geeft uw OR meer macht, maar vereist ook voldoende kennis over pensioenen. Omdat die kennis vaak beperkt is of zelfs geheel ontbreekt, is de kans groot dat ook uw OR advies inwint. Aon Hewitt kan dat advies leveren. Onze consultants zijn volledig op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de pensioenmarkt.

Specifiek kunnen wij de OR bijvoorbeeld helpen bij:

  • pensioen(wijzigings)trajecten;
  • opleidingen en overdracht van pensioenkennis;
  • een second opinion.
Onze consultants treden ook op als klankbord ten aanzien van pensioen- en andere arbeidsvoorwaardelijke zaken.

 

Meer informatie
Bent u benieuwd hoe onze consultants u en uw OR precies van dienst kunnen zijn? Neem voor meer informatie contact met ons op.