Netherlands

Beschikking Werkhervattingskas 2019: controleer het premiepercentage

 

Afgelopen weken is de Belastingdienst aan de slag gegaan met het vaststellen van de Beschikkingen Werkhervattingskas 2019. Net als elk jaar is het van belang het vastgestelde premiepercentage goed te controleren. Bijna de helft van de vastgestelde premiepercentages zijn onjuist, zo blijkt uit onderzoek van Aon. Werkgevers betalen hierdoor vaak te hoge premies.

Wilt u weten of uw opgelegde premiepercentage correct is vastgesteld? Controleer dan de instroomlijsten van de Belastingdienst op uitsluitingsgronden. U kunt ook een kopie van de Beschikking (inclusief specificatie) naar Aon sturen. Aon controleert op basis van no-cure no-pay of er besparingsmogelijkheden zijn. Lees hier meer over dit onderwerp.

Bezwaar maken tegen gedifferentieerde premie belangrijker
Het Hof van Amsterdam deed op 1 november 2017 uitspraak over een opgelegde gedifferentieerde premie Whk 2014. De conclusie van het Hof was dat ziektewet-uitkeringslasten die twee en een half jaar eerder waren ontstaan (toen er nog geen sprake was van Ziektewet-premiedifferentiatie) niet mogen worden toegerekend aan de premiestelling. Dit geldt mogelijk ook voor WGA-flex uitkeringslasten. Op korte termijn doet de Hoge Raad hier een uitspraak over. De verwachting is dat de Hoge Raad de uitspraak van het Hof volgt. Hoe werkgevers in dat geval gecompenseerd worden is nog niet bekend. Eén van de mogelijkheden is dat werkgevers die tijdig bezwaar maakten tegen de gedifferentieerde premie Whk, gecompenseerd worden door middel van een lagere gedifferentieerde premie.

Deze uitspraak betekent dat het nog belangrijker is geworden om bezwaar te maken tegen de gedifferentieerde premie Whk 2019. Dit geldt vooral voor werkgevers die nú nog schadelast toegerekend krijgen die is ontstaan in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013. In bezwaar (en eventueel in beroep) gaan kan uw rechten beschermen en leiden tot een correctie op het premiepercentage van de Beschikking Werkhervattingskas, ook in 2019.