Netherlands

Welke veranderingen brengt Prinsjesdag voor de Zorgverzekeringswet?

 

Jaarlijks worden er op Prinsjesdag een aantal zaken aangekondigd rondom de zorgverzekering. Zo wordt de hoogte van het verplichte eigen risico en de uitbreidingen of beperkingen van het verzekeringspakket bekend gemaakt. Daarnaast heeft het ministerie van VWS een gemiddelde nominale premie berekend en wordt de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage gepubliceerd. Weer volop nieuws dus.

Eigen risico blijft gelijk
Het verplichte eigen risico blijft ook in 2019 ongewijzigd. In het regeerakkoord was al opgenomen dat het eigen risico deze kabinetsperiode bevroren wordt op 385 euro per jaar.

De zorgkosten stijgen echter wel. Nu dat niet gecompenseerd wordt met een stijging van het eigen risico, moet dit betaald worden vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgpremie.

Uitbreiding verzekeringspakket
De basisverzekering blijft grotendeels gelijk. Uitbreiding is er voor mensen met ernstig overgewicht. Zij hebben vanaf 2019 recht op vergoeding van een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma. Verder wordt de vergoeding van oefentherapie bij COPD uitgebreid. Ook de eerste 20 behandelingen worden vanaf 2019 vergoed. De dekking van oefentherapie bij COPD wordt echter wel per jaar gemaximeerd op 70 behandelingen.

Paracetamol, vitamines en mineralen worden vanaf volgend jaar niet meer vergoed.

Stijging zorgpremie
Het ministerie van VWS verwacht dat de premie in 2019 124 euro op jaarbasis hoger is. Dit is ruim 10 euro op maandbasis. Deze verhoging komt niet als een grote verrassing en heeft ondermeer te maken met de nog steeds stijgende zorgkosten en de lagere solvabiliteit van zorgverzekeraars. In eerdere jaren kwam het voor dat de premiestijging achteraf meeviel, omdat de zorgkosten lager uitvielen dan tevoren werd verwacht. Of dat in 2019 ook het geval is, valt nog te bezien. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars zelf die de hoogte van de zorgpremie vaststellen.

Premiedemping is eindig
De solvabiliteit van zorgverzekeraars is de laatste jaren fors afgebouwd doordat verzekeraars solvabiliteit hebben ingezet om premieverhogingen te beperken. Van een aantal zorgverzekeraars is bekend dat zij inmiddels nauwelijks of geen over-solvabiliteit meer hebben. Aan die premiedemping door de inzet van reserves komt dan ook vroeg of laat een einde.

In 2018 hebben de zorgverzekeraars de premie per persoon gemiddeld met ongeveer 49 euro per jaar weten te verlagen door inzet van hun financiële reserves. In 2017 was dat nog ongeveer 110 euro en in 2016 zelfs 140 euro. Het is de vraag of er voor 2019 nog een premiedemping inzit, dus het zou ook zomaar kunnen dat de premieverhoging bij sommige concerns nog hoger uitvalt dan VWS verwacht.

Inkomensafhankelijke bijdrage stijgt
Voor 2018 had het ministerie van VWS de nominale premie te hoog ingeschat: zorgverzekeraars hebben de premie een stuk lager vastgesteld. Omdat de inkomensafhankelijke bijdrage is gerelateerd aan de gemiddelde premie die VWS verwacht, hebben werkgevers vorig jaar teveel inkomensafhankelijke bijdrage betaald. Het zou logisch zijn als zij daarvoor worden gecompenseerd in 2019.

Voor 2019 heeft het ministerie van VWS echter het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage hoger vastgesteld dan voor 2018. Het percentage was 6,90% in 2018, maar dat wordt 6,95% in 2019. Dit betekent dat werkgevers in 2019 meer inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen over het loon van de werknemers dan in 2018 het geval was.

Zorgcollectiviteit onder druk
De minister van VWS heeft besloten om per 2020 de maximale collectiviteitskorting te verlagen van 10% naar 5%. Verder moeten zorgcollectiviteiten voldoende zorginhoudelijk geladen zijn, wil de minister de laatste 5% korting ook niet afschaffen. Omdat Aon de zorgcollectiviteit als belangrijke pijler van uw gezondheids- en vitaliteitsbeleid ziet, is het des te belangrijker om uw collectiviteit op de juiste manier te laden en in te zetten. Het is belangrijk dat uw zorgcollectiviteit bestaansrecht heeft, doordat er afspraken zijn gemaakt die de gezondheid van uw werknemers kunnen verbeteren. Als u uw zorgcollectiviteit op deze manier inzet, zijn uw werknemers en u als werkgever daarbij gebaat.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over zorgcollectiviteiten? Of heeft u andere vragen over wat de wijzigingen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd voor u betekenen? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag.