Netherlands
Aon | Onderzoek naar corporate governance van mondiale employee benefits 2012

Onderzoek naar corporate governance van mondiale employee benefits 2012


Corporate governance van employee benefits wordt voor multinationals van steeds groter belang. Voor zowel kosten- als risicobeheersing is het cruciaal of een bedrijf nu centraal of decentraal wordt geleid.

In het Onderzoek naar corporate governance van mondiale employee benefits 2012 worden leiders van multinationals ondervraagd over hoe ze strategische beleidsbeslissingen ten aanzien van hun wereldwijde employee-benefitprogramma's nemen en ten uitvoer brengen. Hierbij wordt gekeken naar de mate van centralisering van het employee-benefitsbeleid, de mate van tevredenheid over het corporate toezicht en een beoordeling van hoe bedrijven presteren wat betreft een effectieve uitvoering van employee-benefitsstatistieken.

De hoofddoelen van het onderzoek waren om inzicht te verkrijgen in:
1. waarom bedrijven corporate betrokkenheid willen bij lokale besluitvorming rond employee benefits.
2. hoe ze corporate toezicht en controle uitoefenen over lokale besluitvorming rond employee benefits voor het beheersen van bedrijfsrisico's op de drie belangrijkste beleidsterreinen: ontwerp, financieel management en operations.

De resultaten zijn vanaf vandaag te raadplegen
Vul het formulier in om direct het resultatenrapport en de onderzoeksgegevens te downloaden.

Over het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd door Aon Hewitt samen met het American Benefits Institute (ABI) en werd vormgegeven door de global benefits directors van grote multinationals in de VS en Europa. De gegevens werden verzameld in het voorjaar van 2012. De belangstelling voor het onderzoek was groot: er waren meer dan 140 deelnemende organisaties.

Contactpersoon

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland