Netherlands

De griepgolf en een dreigende handelsoorlog als hoofdpijndossier

 

Maart 2018

Spoeddiensten en ziekenhuizen worstelden afgelopen maand met de laatste stuiptrekkingen van de winter. De aanhoudende griepgolf bleef zorgen voor topdrukte en bedreigde zo hun capaciteit. Ook zit het bedrijfsleven wereldwijd in spanning door de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China. Grote problemen zijn te verwachten als de situatie escaleert.

Hoe ga je als organisatie om met dit soort grote, externe dreigingen die buiten je macht lijken te liggen? Veel organisaties bereiden zich er nauwelijks op voor omdat ze de kans te klein achten. Maar een kleine kans betekent niet per se een klein risico. Als de impact groot is, loopt de bedrijfscontinuïteit wel degelijk gevaar. Hoe beschermt u uw organisatie hiertegen? U lees het in deze voorjaarseditie van de Risk Impact.

Griepgolf bezorgt ziekenhuizen hoofdpijndossiers
Nederland werd afgelopen winter door een grote griepgolf getroffen. Opvallend was dat de griep dit jaar niet alleen lang duurde. Ook het aantal griepgevallen (65 mensen per 100.000 inwoners in de laatste week van maart) steeg ver boven het jaarlijkse gemiddelde uit. De aanhoudende topdrukte stelde de zorgsector flink op de proef. De capaciteitsproblemen die de hoge werkdruk met zich meebracht, werden nog groter door de uitval van personeel dat via patiënten besmet was geraakt.

Deze vicieuze cirkel leidde onder meer tot:

 • uitstel van geplande operaties;
 • een tijdelijke opnamestop;
 • dubbele diensten voor medewerkers.
Om de drukte het hoofd te bieden, maakten ziekenhuizen onderling afspraken op regioniveau. Dat moest ad hoc gebeuren. Waarom liggen plannen voor zo’n situatie niet op de plank? Hoe was dat enkele jaren geleden dan ter voorbereiding op de Mexicaanse griep?

Het inventariseren van scenario’s en de bijkomende risico’s is de beste manier om een incident of ontwikkeling snel te pareren. Denk aan een continuïteitsplan voor capaciteitsproblemen, waardoor de belangrijkste partners weten hoe het werk bij piekdrukte onderling wordt verdeeld. Zo blijven de misgelopen omzet en extra kosten voor iedereen zoveel mogelijk binnen de perken.

Supply chain onder de loep
Handel is al decennialang veel meer dan een zaak van regio’s en landen. Moderne bedrijven zien de hele wereld als afzetmarkt. Bijkomende overwegingen voor ondernemers zijn:

 • Op welke locatie(s) vestig ik mijn bedrijf?
  Hierbij spelen onder meer lonen, de politieke en maatschappelijke situatie in een land maar ook handelsafspraken die tussen het thuisland en het vestigingsland zijn gemaakt een belangrijke rol bij de besluitvorming.
 • Waar koop ik mijn goederen in?
  Hierbij wegen bijvoorbeeld de traditionele herkomst van grondstoffen en producten mee, maar ook eventuele douaneleges of de gehanteerde kwaliteitsnormen binnen het land of bedrijf.
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
  In verband met reputatierisico’s nemen veel bedrijven op dit punt bijvoorbeeld mensenrechten in hun overweging mee.

Diverse incidenten van afgelopen maand hielden verband met één of meer van deze vragen. Denk aan de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China en aan de handelsrestricties die de Amerikaanse president afkondigde voor Europa. Andere voorbeelden zijn het sluiten van een fabriek in Mexico door aanhoudend geweld in de regio en de legionellabesmettingen die in Brabant beduidend talrijker blijken dan elders in Nederland.

Dreigingen van buiten
Leuk of niet: we leven in een economie waarin tijd gelijk staat aan geld. Ga eens na in hoeverre u klaar bent voor een groot incident of een schadelijke ontwikkeling in uw externe omgeving. Neem die omgeving zo ruim mogelijk; denk niet alleen aan de locaties waar uw bedrijf gevestigd is, maar ook aan die van uw ketenpartners. Volg het politieke nieuws ter plaatse én ontwikkelingen die gevaarlijk zijn voor de wereldeconomie. Voor de algemene dreigingen per land kunt u ook de nieuwe political risk map van Aon downloaden. Een gegeven op maandag (vrije handel, minimumloon) kan op vrijdag alweer achterhaald zijn.

Stel uzelf de vragen:

 • Hebben wij een plan voor dergelijke situaties?
 • Weet iedereen binnen de organisatie wat hij of zij dan moet doen?
 • Weten we ook welke externe partijen we nog meer nodig hebben?

Een strakke voorbereiding kan de financiële gevolgen voor uw organisatie beperken en ervoor zorgen dat u snel weer volledig in business bent.

Bitcoins nu wél verzekerbaar
In de Risk Impact van november schreven we onder meer over cryptovaluta, zoals de Bitcoin. De grote verliezen die daar soms mee gepaard gaan, waren een nieuw risico. Inmiddels zijn er diverse oplossingen die dit soort verliezen dekken. Een mooi voorbeeld van een externe ontwikkeling die juist een kans en oplossing is. Doe er uw voordeel mee!