Netherlands

Risk Control

Aon Risk Control ondersteunt organisaties op het gebied van preventie en verliesbeheersing vanuit zowel technisch als organisatorisch perspectief. In de dienstverlening wordt aansluiting gezocht bij bestaande zorgsystemen (arbo, milieu, kwaliteit en veiligheid) teneinde tot een integraal beheersingsprogramma te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met wettelijke verplichtingen, interne standaards en eisen van externe partijen, zoals verzekeraars, waarbij Aon optreedt als adviseur van de klant.
 

Trainingsprogramma

Doel: verdiepen van kennis op het gebied van Fire Protection én het verder uniformeren van de Aon-expertise, ten behoeve van grote, internationale Aon-klanten in het bijzonder.
 
  • Fire Protection Course - Module 1: Sprinkler Systems 
  • Fire Protection Course - Module 2: Fire Protection of Flammable Liquids

Certificering - van compliance naar performance


Grote calamiteiten zoals de brand in Volendam (2001) en de legionella-uitbraak in Bovenkarspel (1999) hebben geleid tot nieuwe eisen en strengere handhaving van bestaande wetten. Het aantal regels en benodigde certificaten neemt dan ook snel toe. Intussen bemoeit de overheid zich steeds minder met de feitelijke maatregelen: ze stelt een doel maar laat de wijze waarop bedrijven daarnaartoe werken grotendeels over aan marktpartijen. En dat komt de veiligheid niet altijd ten goede. De afdeling Risk Control van Aon helpt bedrijven verder te kijken dan certificering alleen.

Contact

Relevante links