Netherlands
Schade melden | Centrale schadeafhandeling

Centrale schadeafdeling

De centrale schadeafdeling bestaat uit ca. 80 gespecialiseerde medewerkers. Onder deze medewerkers bevinden zich onder andere een claims adjuster, een NIVRE expert, diverse register makelaars in assurantiën (RMiA) en een officiële mediator.

Het formuleren van de claim en het verdedigen van de belangen van de klant vergt de inzet van deskundige en ervaren schadebehandelaars. De omvang van de schade afdeling stelt ons in staat om specialisten in te zetten op de verschillende soorten schades, waardoor de belangen van onze klanten behartigd kunnen worden jegens verzekeraars en claimanten.

Aon vindt het van essentieel belang dat in geval van een schade alle betrokken belangen duidelijk aan bod komen en dat alle betrokken partijen, de klant, verzekeraar en Aon, nauw overleggen en contact met elkaar houden over te nemen stappen. Aon is de spin in het web en ziet het dan ook als haar rol dit proces goed en nauwgezet te begeleiden, de klant uitvoerig te informeren over de gang van zaken, te begeleiden in de te maken afwegingen en de mogelijke consequenties van de te nemen beslissingen, daarbij eventueel ondersteund door deskundigen zoals experts of advocaten. Te allen tijde zal Aon voor de belangen van de klant opkomen.

Direct schade melden

Contact

Direct naar