Netherlands

FAQ: Claimafhandeling

 

Behandeling schades onder het eigen risico

Omdat eigen risico’s voor kabel-/leidingschaden stijgen, betalen bedrijven deze kosten steeds vaker zelf. Door het agressieve incassobeleid van sommige netbeheerders, betalen veel bedrijven dit soort schades vaak te snel. Dat gebeurt ook bij het verweer tegen aanspraken waarvoor zij zich niet aansprakelijk achten. Ook het verhalen van schade op onderaannemers en verhuurders schiet er regelmatig bij in. Per saldo kost dit aannemers veel geld.

Uit de schadepraktijk blijkt nog steeds dat veel graafschade is te voorkomen. Maar dat vraagt tijd, aandacht en begeleiding van buitenaf. Aon neemt de behandeling van schades vanaf €500 tot aan het eigen risico graag van u over, tegen een vaste prijs per dossier. Zo bespaart u veel administratieve handelingen, vertraging en ergernis en besparen wij onnodige kosten voor u.

 

Wat doen wij voor u?

 • Wij verzamelen actief alle informatie om een goed beeld te vormen van alle feiten en omstandigheden rondom de schade. Met onze ervaring met de afhandeling van jaarlijks ruim 7.000 schades stellen wij de juiste vragen en signaleren wij snel onregelmatigheden;
 • Wij onderhouden intensief contact met de partijen die bij de schade betrokken waren;
 • Wij informeren u bij noodzaak direct en anders periodiek over ontwikkelingen in het dossier;
 • Wij houden strikte de regie over de schadebehandeling. Dit betekent dat wij in overleg met u:
  - ons bekendmaken bij tegenpartijen;
  - de verzekeraars van de tegenpartij betrekken bij de zaak;
  - andere mogelijkheden voor afwikkeling onderzoeken;
  - onderaannemers en/of verhuurders aansprakelijk stellen;
  - expertise bij derden regelen, als dit nodig is;
  - uw eventuele aansprakelijkheid beoordelen;
  - verweer voeren, indien hiervoor juridische gronden zijn aan te voeren;
  - schades snel en voortvarend met tegenpartijen afwikkelen als verweer niet mogelijk is;
  - uw kosten verhalen op (verzekeraars van) onderaannemers, verhuurders of andere voor de schade aansprakelijke partijen


Vragen?

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Raadpleeg dan onze website of neem contact met ons op.