Netherlands

FAQ: Starten graafwerkzaamheden


Kan ik zomaar beginnen met graafwerkzaamheden?

 


Onderstaande stappen moeten worden doorlopen, voordat daadwerkelijk met de graafwerkzaamheden mag worden gestart. Worden deze stappen niet doorlopen, dan wordt onzorgvuldigheid aangenomen en kan een boete door het Agentschap Telecom worden opgelegd. Bovendien is het voor de betrokken netbeheerders bij schade eenvoudig om aansprakelijkheid aan te tonen.

 

De 5 stappen vóór starten met graafwerkzaamheden


1. Doe een graafmelding

Deze melding wordt doorgaans voor het eerst in de voorbereidende fasen gedaan. De tekeningen zijn – uitzonderingen daargelaten - 20 werkdagen ‘houdbaar’.

2. Controleer tekeningen op volledig- en juistheid

Zijn de tekeningen onduidelijk of overduidelijk niet correct? Neem dan meteen contact op met de netbeheerder. Het nummer staat op de tekeningen.

3. Lokaliseer kabels en leidingen

Wanneer lokaliseren?

  • Als de kabel of leiding zich volgens ontvangen tekening binnen het voorgenomen werkgebied bevindt.
  • Als de kabel zich binnen 1,50 meter rondom het werkgebied bevindt.

Hoe lokaliseren?

Er zijn verschillende methodes om kabels en leidingen te lokaliseren, dit kan door middel van detectie-apparatuur, maar ook door middel van het maken van proefsleuven of proefgaten. De manier waarop is van ondergeschikt belang aan het feit dat de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.

Kabel/leiding niet gevonden?

Neem dan contact op met de netbeheerder en vraag om verdere acties. Deze acties bij voorkeur laten mailen zodat er voldoende bewijsmateriaal is bij eventuele schade. In alle gevallen de naam en de functie van de persoon met wie u spreekt goed noteren.

4. Meld afwijkingen bij Kadaster

In sommige gevallen kunt u een onbekend net aantreffen of constateert u een afwijkende ligging van de kabel. De grondroerder is verplicht om hiervan melding te maken bij het Kadaster. Dit kan via de applicatie op de website van het Kadaster.

5. Zorg dat informatie beschikbaar is op graaflocatie

Tot slot is de grondroerder verplicht om de ontvangen informatie altijd beschikbaar te hebben op de graaflocatie. De tekeningen moeten dus in de kraan aanwezig zijn.
 

Schade. En nu?

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Ondanks het zorgvuldig graven, kan schade altijd ontstaan. Voorkom in die gevallen groter financieel nadeel voor je organisatie door de schade direct aan de netbeheerder te melden. Het melden van schades is namelijk verplicht en op het niet melden staat een flinke boete.

De netbeheerder geeft instructies over hoe verder te handelen. Volg die instructies, maar houd wel de tijd bij die je verliest bij het wachten op (herstel)acties door de netbeheerder. Ga nooit zelf aan de slag met het herstel van de schade, tenzij de netbeheerder daar expliciet om vraagt. Laat dat vastleggen. Noteer in alle gevallen de naam en functie van de persoon met wie je spreekt. Dit kan discussie achteraf voorkomen.

 

Agentschap Telecom

Bij een controle van het Agentschap Telecom moet worden aangetoond dat bovengenoemde stappen zijn genomen, en dus dat zorgvuldig is gewerkt. Bij het niet naleven van elk van de hierboven genoemde verplichtingen, kan een boete worden opgelegd van maximaal €450.000.

Het agentschap controleert preventief op werklocaties én kan verschijnen als een schade heeft plaatsgevonden. Bij controles moet u de hoogst leidinggevende op de werklocatie meteen inlichten en met de medewerkers van het Agentschap in contact te brengen. Is dat niet mogelijk, beantwoord dan de vragen van het Agentschap zo volledig mogelijk en wees correct. Doe geen aannames en doe geen niet onderbouwde uitspraken over de oorzaak van de schade. Licht daarna meteen uw leidinggevende in over de controle.

Zorg er in alle gevallen voor dat de tekeningen zich te allen tijde op het werk bevinden en toon bij controle van het Agentschap Telecom aan dat er voldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen!


Vragen?

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Raadpleeg dan onze website of neem contact met ons op.