Netherlands

FAQ: Claims van beheerders

 

Wees kritisch op claims kabel-/leidingbeheerders

Het gemiddelde bedrag van kabel-/leidingschaden loopt steeds verder op. Dat is grotendeels het gevolg van privatisering en daardoor een verhoogd kostenbewustzijn van netbeheerders. Maar daar slaan netbeheerders nogal eens in door.

 

Voorbeelden van opslagen en reparatiekosten

Voorbeelden van opslagen die wij, naast reparatiekosten, in de praktijk tegenkomen:

  • magazijnkosten
  • aanrijkosten
  • storingsdienst
  • storingscoördinatie
  • administratie
  • bijwerken tekeningen
  • degeneratiekosten (partieel herstel leidt tot signaalverlies)
  • expertisekosten
  • schadebehandelingskosten

In de praktijk van kleinere schaden komt het regelmatig voor dat de opslagen groter zijn dan de feitelijke reparatiekosten. Uiteraard heeft iedere tegenpartij aan wie schade wordt toegebracht, recht op een correcte en volledige schadevergoeding. In vaste rechtspraak is dan ook erkend dat netbeheerders naast herstelkosten ook recht kunnen hebben op vergoeding van sommige (interne of externe) bijkomende schadecomponenten.

 


Aon is uitvoerder van de Bouwend Nederland Infraverzekeringen en de Bouwend Nederland Helpdesk WIBON-schaden. Bij beoordeling van kabel- en leidingclaims kijkt Aon met de door hen ingeschakelde expertisebureaus onder meer naar de hoogte van geclaimde uurlonen ten opzichte van vergelijkbare netbeheerders. Als deze uurlonen relatief hoog zijn, stellen wij deze ter discussie.

Daarnaast wijzen wij op de tarieven waarvoor aannemers voor netbeheerders werken. Zeker als er én hoge uurlonen én hoge opslagen worden gehanteerd, is het zinvol om deze ter discussie te stellen. Vaak leidt dit tot genuanceerde afspraken/tarieven. Maar soms moet de rechter eraan te pas komen of is een mediator nodig om partijen bij elkaar te brengen. Het eindresultaat is vaak dat uiteindelijk minder wordt geclaimd. Dat bespaart u geld!


Vragen?

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Raadpleeg dan onze website of neem contact met ons op.