Netherlands

Installatie en beheer zonnepanelen (PV-installaties) door bouwbedrijven

 

Verhoogd risico vraagt om zorgvuldige installatie en beheer

Steeds meer particulieren en bedrijven installeren zonnepanelen (PV-installaties), als investering in de energietransitie en een kostenbesparing op lange termijn. Zonnepanelen zorgen echter voor een verhoogd risico op brand- of stormschade. Om schade te voorkomen, is een zorgvuldige installatie (en adequaat beheer in samenwerking met de klant) dus erg belangrijk.

Tips van onze specialist

Brochure

Wanneer uw klant kiest voor een PV-installatie is het belangrijk om in een vroeg stadium rekening te houden met de (brand)veiligheidsaspecten. De technologie van PV-installaties verandert snel en daarmee ook de bijbehorende risico’s. Deze veranderingen kunnen tevens leiden tot nieuwe inzichten. Senior consultant Risk Control Peter Uri: “De eerste tip die ik mee kan geven is om het uitgangspunten document in te vullen in te vullen en om dit vooraf altijd door een Risk Consultant van Aon te laten toetsen”.

Lees hieronder ook een paar andere handige tips voor de verschillende fasen van de installatie:

 

Tip 1: Uitgangspuntenfase

Beoordeel de huidige elektrische (AC-)installatie op geschiktheid voor het aansluiten van PV-installaties (zonnepanelen).

Tip 2: Voorbereidingsfase

Beoordeel de staat van het dak. Een PV-installatie gaat zo’n 20 jaar mee. Controleer of de dakbedekking ook nog minimaal zo lang meegaat, of dat u deze vooraf wilt laten vernieuwen.

Tip 3: Installatiefase

Laat een deskundige de installatie intensief begeleiden, bij voorkeur dezelfde partij die als adviseur optrad in de uitgangspuntenfase. De deskundige controleert de kwaliteit van de componenten, de zorgvuldigheid van aanleg en het nakomen van de gemaakte afspraken.

Tip 4: Beheerfase

Laat het PV-systeem opnemen in het NEN3140 (EN 50110-1) -inspectieprotocol inclusief een thermografisch onderzoek van de panelen. Voer dit onderzoek direct na oplevering uit en vervolgens met een frequentie van 1 keer per jaar, altijd bij zonnig weer.

Richtlijnen voorbereiding, aanleg en beheer van zonnepanelen

Brochure

Senior consultant Risk Control Peter Uri: “Check ook altijd vooraf ons overzichtsdocument met de laatste richtlijnen en belangrijkste aandachtspunten. Zo voorkomt u schade tijdens de voorbereiding, de aanleg en het beheer van zonnepanelen.”

Overzicht met richtlijnen voor zonnepanelen
 

Neem contact op

 

Heeft u vragen over de risico’s rondom de installatie van zonnepanelen? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde adviseurs. U bereikt ze makkelijk en snel via het contactformulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.