Netherlands

AVG in de gezondheidszorg

 

Dilemma’s rondom bescherming persoonsgegevens binnen zorginstellingen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in 2018 in werking getreden en is sindsdien een van de meest besproken EU-reguleringen. Hoewel de AVG een verscherping van een bestaande wetgeving betreft, heeft deze veel stof doen opwaaien en ook voor zorgverleners nieuwe verantwoordelijkheden met zich meegebracht. De regels dwingen u om nog zorgvuldiger om te gaan met de privacygevoelige informatie van patiënten en cliënten.

Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is – een ontwikkeling die door de coronacrisis in een stroomversnelling is geraakt - brengt dit extra uitdagingen met zich mee. Behalve COVID zorgt ook de mogelijkheid tot het opzetten van een massaclaim in Nederland tot extra dynamiek.

Omdat wij hebben gemerkt dat er veel vragen zijn over de bescherming van persoonsgegevens binnen de gezondheidszorg, hebben wij een paper ontwikkeld welke antwoord geeft op de vraag; “waarom dient u als zorgverlener zo alert te zijn op privacyregels?”. Er worden recente ontwikkelingen rondom de AVG besproken en wij gaan in op de resultaten van ons eigen onderzoek naar de impact van de AVG op de zorg. Tevens behandelen we de dilemma’s die medewerkers van diverse zorginstellingen hebben beschreven.

Download de white paper “AVG als grootste zorg”

 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.