Netherlands

Wijziging verzekeringen voor de Metalektro sector per 1 januari 2023

 
Download hier uw WIA Metalektro Avéro documenten
 

Per 1 januari 2023 heeft Achmea de administratie van de WIA Metalektro verzekeringen overgenomen van Mn Services N.V. (MN). Binnen Achmea gaat Avéro Achmea dit doen voor de werkgevers die graag geadviseerd en begeleid worden door Aon. Voor u als werkgever betekent dit een nieuw Meldloket en een automatische afschrijving per kwartaal.

Alle werkgevers en medewerkers die onder de cao Metalektro (bepalingen 3.8.6 en 3.8.7) vallen, kunnen de WIA Metalektro verzekeringen met bijbehorende voordelen afsluiten. Deze verzekeringen zijn bedoeld ter bescherming van uw loonkosten en het inkomen van uw medewerkers als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) komen op voor de belangen van werkgevers en werknemers. Ook in 2023 geeft de ROM korting op de premie, waardoor de premies voor u gelijk blijven. Wij adviseren u en uw medewerkers dan ook om u conform de cao te laten verzekeren. Het medewerkersgedeelte van de premie wordt betaald uit het brutoloon.

Er worden drie verzekeringen aangeboden:

 • Loondervingsverzekering 35-min (voorheen WIA-Bodemverzekering)
  Met de Loondervingsverzekering 35-min geeft u uw medewerker een tijdelijke aanvulling op het inkomen wanneer deze 15% of meer, maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

  Premiepercentage 2023 is 0,13% (in 2022: 0,13%)
  Hiervan betaalt de werkgever 50% = 0,065%
  Hiervan betaalt de werknemer 50% = 0,065%

 • WGA-Hiaatverzekering (voorheen WGA-Hiaatverzekering Standaard)
  De verzekering geeft een aanvulling op de WGA-vervolguitkering van UWV op grond van de WIA. Dat is alleen als uw medewerker minder dan 50% van het loon verdient dat hij volgens UWV nog kan verdienen. De WGA-Hiaatverzekering geeft ook een aanvulling als uw medewerker 80% tot 100% arbeidsongeschikt is en een WGA-uitkering ontvangt.   

  Premiepercentage 2023 is 0,20% (in 2022: 0,20%)
  Hiervan betaalt de werkgever 50% = 0,1%
  Hiervan betaalt de werknemer 50% = 0,1%

 • WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid (voorheen WGA-Hiaatverzekering Standaard + Aanvullend)
  Uw arbeidsongeschikte medewerker krijgt een aanvullende vergoeding op de WGA-uitkering van UWV tot 70% van het loon voor arbeidsongeschiktheid (tot maximaal de WIA-loongrens). Dus niet alleen als hij minder dan 50% van het loon verdient dat hij volgens UWV nog kan verdienen. Als uw medewerker 50% of meer benut van zijn restverdiencapaciteit of 80% tot 100% arbeidsongeschikt (WGA) is, krijgt uw medewerker een aanvullende vergoeding tot 75% van het loon voor arbeidsongeschiktheid (tot maximaal de WIA-loongrens).      
                  
  Premiepercentage 2023 is 0,31% (in 2022: 0,20% + 0,11%)
  Hiervan betaalt de werkgever 32,3% (dit is 50% van 0,20%) = 0,1%
  Hiervan betaalt de werknemer 67,7% (dit is 50% van 0,20% + 100% van 0,11% ) = 0,21%

Handige WIA-calculator

Wilt u de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid berekenen? Maak gebruik van onze handige WIA-calculator.

WIA-Calculator