Netherlands

Werkkapitaaloptimalisatie voor de industrie

 

Creëer de juiste voorwaarden voor weerbaarheid, innovatie en groei

Het coronavirus maakt nog eens extra duidelijk hoe gevoelig de maakindustrie is voor calamiteiten: Wat als veel van uw werknemers ziek worden? Wat als uw productieproces niet tijdig kan worden herstart of uw afzetmarkt op slot gaat? Hoe lang kunt u dan uw werknemers nog doorbetalen? En verder vooruitkijkend: steeds specifiekere eisen van afnemers, nieuwe opkomende (internationale) markten en schommelende grondstof- en energieprijzen: het zijn enkele ‘reguliere’ uitdagingen waar de industrie tegenaan loopt.

Om relevant te blijven of zelfs voorop te lopen, zijn innovatie, ontwikkeling en verregaande automatisering cruciaal. Juist daarom is werkkapitaaloptimalisatie zo belangrijk. Industriële bedrijven met voldoende werkkapitaal zijn niet alleen in staat om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, maar kunnen tegelijkertijd investeren in verbetering van hun efficiency en concurrentiepositie.

 

Risico’s van tekort aan werkkapitaal

 

Toch blijkt bij veel bedrijven in de industrie te veel werkkapitaal ‘vast te zitten’ of juist een te florissant beeld te bestaan van het beschikbare kapitaal.

Een tekort aan beschikbaar werkkapitaal of cash geeft problemen met dagelijkse uitgaven, waaronder salarissen en leveranciers. Kapitaal dat vastzit in debiteuren en voorraden is bovendien niet beschikbaar voor investering in groei, moet worden gefinancierd en loopt het risico op waardevermindering. Daarnaast heeft u te maken met debiteuren met wisselende betalingstermijnen en wanbetalers. U loopt financiële risico’s door:

  • waardevermindering van geïnvesteerd kapitaal door onverkoopbare voorraden;
  • debiteuren die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen;
  • onoverzichtelijke cashflow;
  • noodgedwongen uitgestelde investeringen.
 

Groeien en grip houden

 

Maar hoe kunt dan toch groeien, nieuwe markten verkennen en relaties opbouwen? Met werkkapitaalfinanciering kunt u blijven investeren en de continuïteit en groei van uw bedrijf waarborgen. Werkkapitaalfinanciering zorgt onder andere voor:

  • voorfinanciering van voorraden en uitstaande facturen;
  • vergroten van uw liquiditeit;
  • vermindering van de risico’s op niet-inbare facturen;
  • optimalisatie van uw voorraad- en debiteurenfinanciering.

Werkkapitaalfinanciering geeft u direct lucht, zodat u voldoende financiële ruimte heeft om te kunnen investeren, uw leveranciers te betalen en door te groeien. Webinar: Financiële weerbaarheid in de supply chain

 

Advies & oplossingen op maat

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze specialisten voor een passend advies