Netherlands

Vijf belangrijke uitdagingen voor de maakindustrie

 

Een financiëel perspectief

Groeien en innovatie zijn voor bedrijven in de maakindustrie van levensbelang. Alleen zo kan geïnvesteerd worden in de toekomst. Tegen welke grote uitdagingen lopen industriële bedrijven aan en waarom is het optimaliseren van werkkapitaal voor hen extra interessant? In dit artikel bespreken we er vijf belangrijke invalshoeken.

De recente crisis veroorzaakt door het coronavirus is uiteraard een uitdaging voor industriële bedrijven. De impact ervan laat zich voelen op verschillende vlakken (het economisch klimaat, verstoringen in de waardeketen). De vijf invalshoeken hieronder zijn overkoepelend van aard en bevatten elk weer subonderdelen waar bedrijven tegenaan lopen.

Het economisch klimaat

Economische groei of krimp is een belangrijke maatstaf voor bedrijven om te bepalen of ze willen investeren in groei. In een bloeiende economie is het aantrekkelijk om zelf te groeien. In mindere economische tijden is het echter een strategische zet om ook op groei in te zetten om zo concurrenten op achterstand te zetten. Om ervoor te zorgen dat de organisatie ook in deze tijd kan blijven groeien, is werkkapitaal nodig. Sommige bedrijven hebben te veel werkkapitaal ‘vastzitten’ dat vrijgemaakt kan worden voor investeringen. De meeste bedrijven zullen hun werkkapitaal echter aan moeten vullen. Er zijn meerdere financieringsmogelijkheden beschikbaar om dit voor elkaar te krijgen, maar omdat elke organisatie uniek is, is het belangrijk goed advies in te winnen.

Disruptie op de markt

De toetreding van een partij die de markt dusdanig verandert dat er sprake is van disruptie, is een reden voor bedrijven om het werkkapitaal te optimaliseren. Zijn er extra financiële middelen nodig om snel te investeren en zo de (nieuwe) concurrent bij te benen? Of wordt bijvoorbeeld ingezet op innovatie om zelf met een tegenactie te komen die de impact van de disruptor verkleint? Het zijn situaties die in elk marktsegment voorkomen, maar zeker in de industrie voor grote impact zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat als eerste machines in 3D gaat printen, in plaats van te produceren. Nu wellicht nog toekomstmuziek, maar over een aantal jaar is dit misschien wel een snel en efficiënt productieproces dat andere bedrijven die niet of langzamer innoveren de nekslag toedient.

Verstoringen in de waardeketen

Industriële bedrijven zijn sterk afhankelijk van leveranciers die de producten leveren. Vaak zijn deze gevestigd in emerging markets in bijvoorbeeld Azië. Uw organisatie kan nog zo goed draaien, maar een verstoring bij een van deze leveranciers kan verregaande gevolgen hebben voor de continuïteit. Denk aan de huidige coronacrisis, een natuurramp of politieke omwenteling die de levering van onderdelen belemmeren. Om de gevolgen van dit soort problemen te kunnen overzien, zijn financieringsmogelijkheden om het eigen werkkapitaal te optimaliseren een waardevol hulpmiddel.

Veranderingen in de financiële wereld

Na de financiële crisis in 2008 zijn banken minder snel geneigd om risicovolle leningen te verstrekken. Organisaties zoeken sindsdien naar andere vormen van financiering. Het is daarom belangrijk om goed na te denken welke financier (een bank, verzekeraar of andere partij) wordt benaderd. Welke past het beste bij de eigen organisatie en kan het optimale rendement verzorgen met een bepaalde financieringsvorm? Onder welke voorwaarden is een financier bereid om geld te verstrekken? Het zijn vragen die beantwoord moeten worden voordat een organisatie een financieringsvorm inzet.

Digitalisering en cyberrisico’s

Steeds meer processen in de industrie zijn gedigitaliseerd. Daardoor wordt er sneller, efficiënter en meer geproduceerd. Er zitten echter ook risico’s aan de toegenomen digitalisering. De kans op een hack wordt groter. Dat geldt niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook voor andere partners in de waardeketen. Ook digitale bedrijfsspionage of schending van privacywetgeving zijn risico’s waar organisaties zich bewust van moeten zijn. Dit vraagt om investeringen in beveiligings- én risicomanagementoplossingen. Met werkkapitaaloptimalisatie worden extra financiële middelen verkregen, waarmee snel is te investeren in dit soort oplossingen.

 
 

Benieuwd hoe de C-suite concurrentievoordeel zoekt te midden van een steeds uitdagender macro-economisch klimaat? Aon sprak voor een wereldwijd eigen onderzoek met experts uit verschillende sectoren om de uitdagingen te onderzoeken waarmee ze worden geconfronteerd. Lees het in ons C-suite rapport: ‘Driving growth through uncertain times - The hidden gemstones’.
Download het rapport

 

Meer weten over hoe werkkapitaaloptimalisatie ook uw organisatie helpt groeien? In de whitepaper “Werkkapitaal optimaliseren in de maakindustrie: strategie tegen onrust en onzekerheid” worden de meest gangbare varianten van financiering besproken en wordt uitgelegd hoe de optimalisatie van werkkapitaal een strategisch middel vormt.
Download de whitepaper