Netherlands

Optimalisatie van werkkapitaal in de industrie: 6 tips

 

COVID-19 zorgt ervoor dat veel bedrijven de omzet fors zien teruglopen of soms zelfs volledig wegvallen. Daarnaast zorgen groeiende voorraden, leveranciers die scherper zijn op betalingstermijnen en steeds later betalende klanten voor een negatieve invloed op uw werkkapitaal. De verschillende noodmaatregelen die de overheid heeft getroffen, zoals uitstel van belastingen, tegemoetkomingen in de loonkosten en borgstellingsregelingen, geven u gelukkig de nodige lucht. Maar wat kunt u verder doen?

Wij geven u zes tips om uw werkkapitaal direct te optimaliseren, zodat u meer financiële ruimte krijgt om te investeren en uw bedrijf te laten groeien.

1. Optimaliseer uw facturatieproces

Door uw factureringsproces zoveel mogelijk te automatiseren, zorgt u ervoor dat dit niet ondersneeuwt in de alledaagse drukte. Een adequaat facturatieproces zorgt uiteindelijk voor een betere liquiditeitspositie. Zo voorkomt u dat er liquiditeitskrapte krapte ontstaat doordat leveranciers al zijn betaald en de producten zijn geleverd, maar u nog op debiteuren wacht.

2. Hanteer passende betalingscondities en controleer de kredietwaardigheid

Indien uw klant een lange(re) betalingstermijn wilt, is het verstandig om het factuurbedrag in delen te factureren. Kijk daarbij altijd eerst naar de kredietwaardigheid van uw klant. Dit kunt u bepalen met behulp van kredietrapporten van een kredietinformatiebureau.

3. Zorg voor een adequaat debiteurenbeheer

Bij het debiteurenbeheer is het van belang om consequent te acteren. Vaste procedures maken is essentieel, wat inhoudt dat u op vaste momenten aanmaningen verstuurt en belt. Mocht dit met de huidige bezetting van uw personeel niet haalbaar zijn, onderzoek dan de mogelijkheid om het debiteurenbeheer uit te besteden.

4. Optimaliseer uw voorraadbeheer

Voorraad in het magazijn kost geld. Door de verkoop en inkoop beter op elkaar af te stemmen, zorgt u ervoor dat er een betere omloopsnelheid ontstaat en dat u de juiste voorraad aanhoudt voor de verkoop. Er zijn daarnaast ook mogelijkheden om uw voorraden te bevoorschotten in de aanloop naar verkoop en facturering.

5. Maak gebruik van debiteurenfinanciering (factoring)

Door het voorfinancieren van uw facturen zorgt u dat u sneller liquiditeit krijgt waarmee u direct uw leveranciers kunt betalen en/of investeringen kunt doen. Het sneller betalen van uw leveranciers levert u mogelijk betalingskorting op en het verstevigt uw relatie. Gaat uw klant failliet? Dan zijn uw facturen verzekerd.

6. Maak ruime betalingsafspraken met leveranciers

Door langere betalingstermijn af te spreken met uw leveranciers creëert u meer ruimte in uw liquiditeit. Mocht dat niet lukken, probeer dan de mogelijkheid te onderzoeken naar inkoopfinanciering of ‘reverse factoring’. Bij dit proces neemt de financiële instelling (de factor) de factuur over en betaalt het openstaande bedrag aan uw bedrijf om de lange betaaltermijnen te omzeilen. De debiteur betaalt de factuur vervolgens aan de factor.


Debiteurenfinanciering en kredietverzekering:

Wilt u weten wat u naast het optimaliseren van uw werkkapitaal nog meer kunt doen voor meer financiële lucht en minder risico? Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden en de voordelen van debiteurenfinanciering en kredietverzekering. Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer informatie en advies