Netherlands

Ontwikkelingen en risico's binnen de offshore-industrie

 

Een volatiele markt vraagt om aanpassingsvermogen

Het succes van de Nederlandse offshore-industrie is sterk afhankelijk van de globale olie- en gasindustrie. We hebben te maken met een volatiele markt waarin de olieprijs continu wijzigt en investeringen van grote oliemaatschappijen grote invloed hebben. Daarnaast veranderen de werkzaamheden binnen de sector als gevolg van digitalisering en de opkomst van offshore windmolenparken en toenemende decommissioning.

Crew
Om uw ambities waar te maken, heeft u gekwalificeerd personeel nodig. Het personeelsaanbod is schaars en u heeft te maken met vergrijzing. Dit is een uitdaging die mogelijk van invloed is op de voortgang en groei van uw bedrijf. De steeds internationalere crew brengt vragen met zich mee omtrent verzekering en beloning.

Werkkapitaal
Financieringen en garanties spelen een steeds belangrijkere rol om uw werk te kunnen blijven uitvoeren. Debiteurenfinanciering waarmee u werkkapitaal creëert om bijvoorbeeld personeel aan te nemen. Alles om u verantwoord risico’s te laten nemen en te kunnen blijven groeien binnen de veranderende energiesector en de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Verantwoord risico’s nemen
Als onafhankelijk adviseur helpen wij u graag op een verantwoorde manier risico’s te nemen. We brengen uw bedrijfsvoering in kaart en analyseren deze. Onze gespecialiseerde adviseurs kennen de ontwikkelingen en verschillende vraagstukken binnen de offshore. We delen graag onze kennis en ervaring met u zodat u de beste beslissingen neemt met betrekking tot risico’s, aansprakelijkheid, contractmanagement en duurzaam inzetbaarheid van personeel.

Oplossing op maat
Wilt u meer weten over schadepreventie en risicomanagement binnen de offshore-industrie? Ons team van gespecialiseerde adviseurs analyseert uw situatie en vindt passende oplossingen voor uw vraagstuk.