Netherlands

Oplossingen voor risicomanagement binnenvaart

 

Oplossingen

Analyse & advies
Bij de verzekering van een binnenvaartschip komt meer kijken dan enkel een verzekering voor schade aan het schip en de lading. Aon adviseert u daarom over de risico's van materiële schade, aansprakelijkheid in binnen- en buitenland, bemanningsrisico's, rechtsbijstandkosten en natuurlijk tijdverlet. Wij brengen voor u de meest gunstige verzekeringsoplossingen in kaart. We adviseren u in welke markt en bij welke marktpartijen deze onder te brengen. Aon helpt u hierbij om offertes te vergelijken en geeft passend advies over de beste oplossing.

Passende productvoorwaarden
Voor de binnenvaartverzekering gebruikt Aon geen standaard voorwaarden van verzekeraars, maar eigen clausules en polisvoorwaarden. Op maat, voor iedere onderneming. Wij adviseren u graag over de beschikbare dekkingen.

  • De binnenvaartverzekering biedt dekking voor schade aan het schip (casco en machines) als gevolg van een eigen gebrek en van buitenkomende onheilen. Ook schade aan nautische apparatuur, kranen, inboedel en inventaris en overige aan- en toebehoren is verzekerd. Daarnaast dekt de verzekering aansprakelijkheidsrisico's voor zaakschade aan derden, bijvoorbeeld door aanvaring en werkactiviteiten.
  • Voor vrachtvervoer wordt de aansprakelijkheidsdekking aangevuld met een separate Protection & Indemnity verzekering, met inbegrip van schade aan/door de lading. Kosten voor wrakopruiming, berging- en -lichting zijn zowel onder de binnenvaart- als de P&I verzekering gedekt.
  • Een aanvullende rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor gemaakte kosten voor juridisch advies en ondersteuning.
  • Voor financiële bescherming tegen eigen bedrijfsschade en tijdverlet kan een aanvullende verzekering worden afgesloten. Aon zorgt voor juiste aansluiting van de verschillende verzekeringen ter voorkoming van dekkingshiaten en -dubbelingen.

 

Actualiteit & service
Ook de service na het afsluiten van de verzekering is maatwerk. Afhankelijk van uw eigen wensen en situatie, spreken wij met u af hoe u de service wenst tijdens de looptijd van de verzekering. Aanpassing aan de actualiteit is hierbij heel belangrijk. Aon adviseert u over de mogelijkheden om uw verzekeringsdekking aan te passen aan veranderingen in uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld na nieuwbouw, aankoop, reparaties, of een ander vaargebied. Bij relevante verandering in internationale wet- en regelgeving regelen wij de benodigde aanpassing van uw verzekeringsdekkingen.

Begeleiding bij schade
Bij schade handelen wij deze volledig voor u af, inclusief communicatie met experts en verzekeraars. Desgewenst verhaalt Aon ook uw schade bij de tegenpartij. U kunt altijd terugvallen op de schade-experts van Aon. Een internationaal team van schadespecialisten op het gebied van binnenvaart staat gedurende het gehele schadeproces voor u klaar.