Netherlands

Installatie en beheer zonnepanelen (PV-installaties) door onderwijsinstellingen

 

Verhoogd risico vraagt om zorgvuldige installatie en beheer

Steeds vaker laten onderwijsinstellingen zonnepanelen (PV-installaties) installeren op schoolgebouwen. Als investering in de energietransitie en een kostenbesparing op lange termijn. Helaas gaan zonnepanelen gepaard met een verhoogd risico op brand- of stormschade. Om schade te voorkomen, is het daarom erg belangrijk dat u erop toeziet dat zonnepanelen zorgvuldig geĆÆnstalleerd worden.

 

Tips van onze specialist

Brochure

Wanneer u zonnepanelen gaat laten installeren, houdt dan al in een vroeg stadium rekening met de (brand)veiligheidsaspecten. De technologie verandert snel en daarmee ook de bijbehorende risico’s. Senior consultant Risk Control Astrid Drenth: “De eerste tip die ik mee kan geven is om het uitgangspunten document in te vullen en om dit vooraf altijd door een Risk Consultant van Aon te laten toetsen”.

Lees hieronder ook een paar andere handige tips voor de verschillende fasen van de installatie:

 

Tip 1: Uitgangspuntenfase

Beoordeel de huidige elektrische (AC-)installatie op geschiktheid voor het aansluiten van PV-installaties (zonnepanelen).

Tip 2: Voorbereidingsfase

Beoordeel de staat van het dak. Een PV-installatie gaat zo’n 20 jaar mee. Controleer of de dakbedekking ook nog minimaal zo lang meegaat, of dat u deze vooraf wilt laten vernieuwen.

Tip 3: Installatiefase

Laat een deskundige de installatie intensief begeleiden, bij voorkeur dezelfde partij die als adviseur optrad in de uitgangspuntenfase. De deskundige controleert de kwaliteit van de componenten, de zorgvuldigheid van aanleg en het nakomen van de gemaakte afspraken.

Tip 4: Beheerfase

Laat het PV-systeem inspecteren conform het SCIOS Scope 12 inspectieprotocol. Voer dit onderzoek direct na oplevering uit en herhaal vervolgens dit onderzoek periodiek.

Richtlijnen voorbereiding, aanleg en beheer van zonnepanelen

Brochure

Senior consultant Risk Control Astrid Drenth: “Check ook altijd vooraf ons overzichtsdocument met de laatste richtlijnen en belangrijkste aandachtspunten. Zo voorkomt u schade tijdens de voorbereiding, de aanleg en het beheer van zonnepanelen.”

Overzicht met richtlijnen voor zonnepanelen

 

Neem contact op

 

Heeft u vragen over de risico’s rondom de installatie en het beheer van zonnepanelen? Neem dan contact op met onze adviseurs.