Netherlands

Collectieve ongevallenverzekering voor woningcorporaties

 
 

Woningcorporaties die een collectieve ongevallenverzekering voor haar medewerkers afsluiten, voldoen aan de verplichtingen van de vangnetbepaling Cao Woondiensten 2022 - 2023. Daarmee worden medewerkers/nabestaanden voorzien in een inkomensvoorziening voor de financiƫle gevolgen bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.

Voordeel voor woningcorporaties

Voor woningcorporaties is door Aon een speciaal verzekeringsaanbod samengesteld, aansluitend op de cao, met een concurrerend tarief en zeer uitgebreide dekking. De verzekering onderscheidt zich hiermee in positieve zin van reguliere ongevallenverzekeringen: 

  • Ruime keuze qua dekkingsmogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een dekking die voldoet aan de vereisten vanuit de cao, maar ook voor een uitbreiding daarop.
  • Extra dekkingen voor medewerkers
  • Extra dekkingen voor werkgevers.
  • Optionele Agressie & Gewelddekking.
  • Standaard dienstverlening Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. (Recht op vergoeding voor extra kosten in het geval u besluit het “COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement” in te schakelen bij het onderzoek naar de directe en indirecte oorzaken van een bedrijfsongeval. Alsmede bij het opstellen van een verbeterplan.)

Meer informatie en aanvragen verzekering

Wilt u meer weten neem dan contact op met een van onze adviseurs. Uitgebreide informatie en een aanvraagformulier kunt u uiteraard ook downloaden.

Brochure collectieve ongevallenverzekering voor woningcorporaties
Specifieke dekkingen ongevallenverzekering voor woningcorporaties
Aanvraagformulier collectieve ongevallenverzekering voor woningcorporaties