Netherlands

Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor woningcorporaties

 
Een rode alarmknop die weergeeft dat er gevaar is

Veel voorkomende incidenten en calamiteiten vragen om goede voorbereiding van corporaties

Woningcorporaties hebben regelmatig te maken met brand, explosies, asbest of een IT-verstoring. Ook het huisvesten van kwetsbare huurders brengt extra risico’s met zich mee. Tijdens een crisis kijkt de samenleving met een vergrootglas naar de (bestuurlijke) daadkracht van de corporatie.

Huurders, politici, media en andere stakeholders verwachten dat corporaties zijn voorbereid op calamiteiten. Corporaties voelen deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeren daarom in goede zorg voor huurders en verantwoord werkgeverschap. Daarbij hoort een proportionele en gerichte voorbereiding op calamiteiten.
De 4 veiligheids- en crisismanagement uitdagingen voor corporaties

 

Dilemma’s voor bestuurders

Kenmerken van een crisis zijn een grote mate van onzekerheid en weinig tijd om beslissingen te nemen. Het gaat om een gebeurtenis die dusdanig van aard is dat deze niet meer door een betrokken medewerker en/of binnen de reguliere organisatie kan worden afgehandeld. Bovendien gaat de crisissituatie vaak gepaard met dilemma’s rondom bestuurlijke verantwoordelijkheid. U dient als corporatie goed voorbereid te zijn op deze situatie.

 

Proportionele en realistische voorbereiding

Een goede voorbereiding op crisissituaties is proportioneel en realistisch. Dit betekent dat adviezen, trainingen en oefeningen nauw aansluiten bij uw dagelijkse werkpraktijk. Het is van belang dat er lessen geleerd worden van daadwerkelijke incidenten en calamiteiten uit de corporatiewereld en andere relevante sectoren.
Welke oplossingen bieden we corporaties?

 

Neem contact op

 

Wilt u weten hoe de adviseurs en trainers van het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) uw corporatie kunnen helpen? Neem contact met ons op.