Netherlands

Belangrijke uitdagingen woningcorporaties: veiligheid en crisismanagement

 
Een rode alarmknop die weergeeft dat er gevaar is

Veiligheid en crisismanagement vragen om een strategische aanpak

De uitdagingen voor corporaties

Op basis van onze samenwerking met corporaties op het gebied van veiligheid en crisismanagement, zien wij de 4 volgende uitdagingen en vraagstukken:

1. Strategisch crisismanagement

Crisismanagement is een aanpak, een manier van werken, die tot doel heeft om de bron van het probleem aan te pakken en de schadelijke gevolgen te beperken. Het is meer dan alleen reageren op incidenten en calamiteiten. Een aantal kenmerken van strategisch crisismanagement zijn: voorbereid zijn door middel van het creëren van crisisvermogen (onder andere door trainingen en oefeningen), het tonen van leiderschap, een goede crisisdiagnose kunnen stellen, kunnen beslissen in onzekerheid, oog hebben voor bijzonderheden en focussen op de impact. Alles om uiteindelijk beter uit de crisis te komen. Voormalig CEO van Intel, Andy Grove zei: “Bad companies are destroyed by crises. Good companies survive them. Great companies are improved by them”.

2. Samenwerking

Zeker bij een grotere calamiteit of crisis is de kans groot dat de betreffende gemeente en/of veiligheidsregio een rol krijgt, bijvoorbeeld doordat wordt opgeschaald in de GRIP-structuur. Er zal in dat geval moeten worden samengewerkt. Dit vraagt om goede kennis van elkaars werkwijzen, rollen en verantwoordelijkheden. Wie is in de lead? Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor communicatie? En wie voor de opvang? Het helpt om het hier met elkaar over te hebben in de voorbereidende (ofwel de ‘koude fase’). Bijvoorbeeld in een kennismaking, door een presentatie te geven of door een gezamenlijke oefening te organiseren. Zo ben je beter voorbereid wanneer zich daadwerkelijk een keer een calamiteit of crisis voordoet.

3. Samenhang

‘Dit kan hier niet gebeuren', is een zin die we vaak horen. En toch kan iedere organisatie met een crisis geconfronteerd worden, én zich daarop voorbereiden. Een op maat geschreven crisisplan helpt de organisatie om snel en op de juiste manier te reageren. We zien regelmatig dat organisaties wel een crisisplan hebben, maar dat er sprake is van één van deze situaties:
  • het crisisplan is verouderd;
  • de verantwoordelijkheid voor het crisisplan (en de implementatie ervan) is niet belegd;
  • de medewerkers van de organisatie zijn niet op de hoogte van het plan en/of hun eventuele rol in de crisisorganisatie.
Daarnaast zien we dat organisaties verschillende plannen hebben voor dezelfde incidenten, zoals brand, stroomstoring of een hack. Het is belangrijk dat, wanneer er sprake is van verschillende soorten crisisplannen (voor communicatie, business continuïteit, IT), deze plannen een bepaalde samenhang hebben en dat ze op elkaar aansluiten. Het kan helpen om één integraal crisisplan te hebben, waarin staat wat uw ambities zijn, welke risico's en scenario's u voorziet, hoe de crisisorganisatie eruitziet en welke randvoorwaarden er zijn (zoals training, oefening en benodigde capaciteit). En daaronder een aantal meer ‘operationele’ plannen waarin specifieke scenario’s zijn uitgewerkt.

4. Implementatie

Het hebben van een goed crisisplan is niet het einddoel. De lastigste stap blijkt vaak het invoeren en levend houden van de plannen. Papier is geduldig, maar de crisispraktijk een stuk minder. Belangrijk is dat uw plannen aansluiten bij de reguliere praktijk. En dat u in staat bent om de plannen te vertalen naar de gebruiker die in crisistijd snel moet kunnen zien wat hem of haar te doen staat. Dat zijn vraagstukken waar wij u verder mee kunnen helpen, bijvoorbeeld door middel van trainingen en oefeningen. Zo bereid je je als organisatie voor en word je bekwaam in situaties die zich bijna nooit voordoen.

Welke oplossingen bieden we corporaties?

 

 

Neem contact op

 

Wilt u weten hoe de adviseurs en trainers van het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) uw corporatie kunnen helpen? Neem contact met ons op.