Netherlands

De risicobereidheid van woningcorporaties

 

Verantwoorde keuzes over uw vermogen en bereidheid om risico’s te nemen

Uw financiële en strategische doelstellingen zijn van cruciaal belang om te bepalen hoe risicomijdend of risicovol uw corporatie is. Hoeveel risico bent u bereid te nemen en bent u in staat te dragen? Op basis daarvan bepaalt u hoeveel verzekerbaar risico u wilt overdragen. Zo neemt u bewuste besluiten en zorgt u voor een optimale fit voor het verzekeringsprogramma. Wij helpen u graag uw risicobereidheid en risicodragend vermogen te bepalen.

 


Wat is het risicodragend vermogen van uw corporatie?

Het risicodragend vermogen is het niveau waarboven verliezen een materiële impact hebben op uw organisatie en derden (bijvoorbeeld kredietwaardigheid). Het vertegenwoordigt de hoeveelheid risico die uw organisatie financieel kan aangaan op basis van haar financiële positie en strategische doelstellingen.


Wat is de risicobereidheid van uw corporatie?

De risicobereidheid kan worden beschouwd als de mate van risicobehoud, waarbij uw organisatie zich comfortabel voelt. Met andere woorden, het is de hoeveelheid risico die uw organisatie bereid is te nemen.

 


De voordelen van een gezonde risicobereidheid

Wanneer u vaststelt wat voor uw woningcorporatie een gezonde en verantwoorde risicobereidheid is, levert u dat veel voordelen op:

  • Verbeterde besluitvorming over risicobehoud;
  • Beslissingen over risicobehoud kunnen aan belanghebbenden worden toegelicht;
  • Een expliciete link naar financiële cijfers brengt risicobeheer in lijn met de uiteindelijke bedrijfsdoelstellingen;
  • Belangrijke indicator voor toekomstige risicobeoordeling.
 


Inzicht in de risicobereidheid en risicodragende capaciteit van uw corporatie

Aon hanteert een viertal stappen om de risicobereidheid van uw corporatie te identificeren, definiëren en beoordelen:

  1. Verzamelen van gegevens met interviews en analyse van financiële overzichten
  2. Identificeren en verifiëren van doelstellingen en potentiële impact;
  3. Financiële analyse om te bepalen hoeveel ruimte er is om te manoeuvreren;
  4. Conclusies trekken over de huidige situatie.

Ook in onze integrale ‘Corporatie in Control’-aanpak komt risicobereidheid aan bod.
Lees over de voordelen van onze integrale aanpak

Neem contact op

 

Heeft u vragen over risicomanagement voor uw woningcorporatie? Neem contact met ons op.