Netherlands

Denkkader bedrijfscontinuïteit coronavirus

 

Uitdagingen en herstelmogelijkheden in beeld

Wat is de impact van het coronavirus op uw bedrijfscontinuïteit? Onze Business Continuity management-experts ontwikkelden een denkkader waarmee u dat in kaart kunt brengen. Dit document helpt u om te analyseren welke uitdagingen en herstelmogelijkheden u heeft. De gebieden die aan bod komen in het denkkader zijn: klanten, personeel, leveranciers, gebouwen en ICT.

1: Bedrijfscontinuïteit op de korte termijn

Analyseer uw klanten en diensten

 • Breng in kaart welke essentiële klanten (hoge marge of strategisch) uw organisatie onder alle omstandigheden wenst te blijven bedienen (bedrijfscontinuïteit).
 • Breng in kaart welke essentiële producten en diensten worden geleverd aan deze klanten. Schat in wat op de korte en langere termijn de vraag zal doen naar deze producten en diensten.
 • Controleer welke contractuele consequenties verbonden zijn aan het niet nakomen van verplichtingen (force majeur).
 • Breng in kaart hoeveel en welke essentiële werknemers nodig zijn voor het leveren van deze producten en diensten. Kunnen zij vanuit huis werken, of opereren ze locatiegebonden?

 

Bescherm uw personeel

 • Breng in kaart welke hygiëne- en gedragsmaatregelen nodig zijn om deze essentiële locatiegebonden werknemers zo optimaal mogelijk te beschermen.
 • Onderhoud voortdurend contact met overheidsinstanties (RIVM) en gezondheidsinstanties (GGD) en implementeer hun adviezen voor bescherming van gezondheid en veiligheid van uw personeel.

 

De invloed van uw leveranciers

 • Inventariseer de afhankelijkheid van essentiële toeleveranciers (inclusief partners, uitbestede diensten, etcetera) voor de levering van essentiële producten en diensten.
 • Inventariseer welke alternatieve leveranciers voorhanden zijn (liefst buiten betreffende regio of land). Pre-kwalificeer deze leveranciers alvast, zodat ze meteen kunnen worden ingezet.
 • Inventariseer alle mogelijkheden om de gebouwgebonden activiteiten te verplaatsen naar alternatieve (geografische) locaties en/of derden, zonder verplaatsing van werknemers uit getroffen gebieden.

 

Bedrijfsgebouwen

 • Gebruik verschillende pandemiescenario’s om de impact op de gebouwgebonden activiteiten te bepalen (denk aan 50% van het personeel, uitval van regio’s, etcetera).
 • Bepaal de randvoorwaarden (infrastructuur, middelen, benodigde capaciteit, tijd, etc.) om gebouwgebonden activiteiten te verplaatsen.
 • Inventariseer de aanwezige voorraadniveau’s. Anticipeer op tekorten door buffers op te bouwen.

 

Impact van ICT

 • Inventariseer of de ICT-infrastructuur voldoende capaciteit heeft om op afstand te werken (internet, teleconferencing, telefooncentrales, etcetera), thuis of op alternatieve locaties.
 • Bekijk of essentiële werknemers de technische mogelijkheid hebben om veilig op afstand te werken.
 • Train mensen indien nodig in het gebruik van deze technische voorzieningen om te zorgen voor bedrijfscontinuïteit.

2: Bedrijfscontinuïteit op de lange termijn

De langetermijnuitdagingen op het gebied van BCM vinden plaats wanneer het coronavirus zich uit blijft breiden. Anticipeer op de volgende zaken:

 • Een stijgende lijn in uitval van personeel
 • Een toename van logistieke stagnatie
 • Meer quarantainemaatregelen van overheden
 • Minder afzetmogelijkheden voor uw producten
 • Een afnemend aantal uitwijkmogelijkheden
 • Minder financiële buffers
 
 

Lees verder over alle thema’s binnen het onderwerp bedrijfscontinuïteit.

 

Over dit denkkader voor bedrijven

Dit hulpmiddel is ontwikkeld door Business continuity management - experts van Aon - aon.nl/coronavirus