Netherlands

Corona, pensioenen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 

Doorbetalen pensioenpremies mogelijk ondanks werktijdverkorting door COVID-19

U wilt met de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) werktijdverkorting invoeren tijdens de coronacrisis, maar vraagt zich af wat de invloed daarvan is op de pensioenen van uw werknemers. Krijgen zij, nu ze gedwongen worden om tijdelijk minder te werken, ook een lager pensioen? Nee, is in veel gevallen het geruststellende antwoord.

Over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet stelde de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid(NOW) in om werkgevers die zich hiervoor aanmelden, tegemoet te komen tijdens de coronacrisis. In deze tegemoetkoming zit ook een tegemoetkoming voor de pensioenen. Hiermee wordt, als er gebruikgemaakt wordt van de NOW, voorlopig in de doorbetaling van de pensioenpremies voorzien. Wanneer u als ondernemer niet kunt of wilt deelnemen aan deze maatregel, zijn maatwerkoplossingen met pensioenuitvoerders mogelijk.

 

Geen lagere pensioenopbouw bij gedwongen minder uren

Meestal zal een werknemer die minder uren moet maken, hier geen nadeel van ondervinden voor de pensioenopbouw. Dankzij de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) worden de pensioenpremies betaald zoals normaal. Ook de hoogte van het pensioen verandert niet. Pas als iemand zelf kiest om minder te gaan werken, wijzigt het pensioen. Hoe lang de coronacrisis duurt en de maatregelen van de NOW gelden, is nog niet duidelijk. De maatregelen gaan per 1 maart in, voorlopig lijkt het om drie maanden te gaan.

 

Creatieve oplossingen

Bedrijven bedenken creatieve oplossingen om de betaling van de lonen en pensioenpremies te garanderen tijdens de coronacrisis. Zo is het mogelijk dat een werknemer juist meer kan werken, wanneer diens partner tijdelijk minder uren kan maken. Uiteraard verschilt per bedrijf en sector of dit mogelijk is. Het laat echter zien dat werkgevers goed meedenken met werknemers. Belangrijk is om de actuele situatie te volgen. Uw pensioenadviseur kan u helpen om voor uw situatie de beste oplossing te vinden.

Meer weten over wat Aon voor u kan betekenen in deze situatie? Neem direct contact op.

Laatste update: 6 april 2020

Terug naar de overzichtspagina