Netherlands

Coronacrisis: uitstel van betaling

 

Goed nieuws voor ondernemers: uitstel afdracht pensioenpremies mogelijk

Uitstel van betaling vanwege de coronacrisis: Veel bv's, mkb en zzp’ers kampen met acute financiële problemen en betaling van pensioenen is een grote kostenpost. Het is goed om te weten dat over de afdracht van premies nu veelal met pensioenuitvoerders afspraken te maken zijn. Hier leest u over de mogelijkheden.

In gesprek met pensioenfonds of verzekeraar voor uitstel van betaling

Voor ondernemers die tijdelijk niet in staat zijn om de pensioenpremies af te dragen en voor hen die dit nu liever uitstellen, zijn er twee opties. De eerste is om in contact te treden met de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) en samen te kijken naar een maatwerkoplossing. In dit artikel geven we u daar advies over. Ten tweede kunt u misschien een beroep doen op het Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Daarmee is het mogelijk om tijdelijk het salaris (en de pensioencomponent daarvan) doorbetaald te krijgen.

 

Pensioenfondsen en verzekeraars verruimen betalingstermijn

De pensioenfondsen in de horeca, reisbranche en retail waren er na de uitbraak van de coronacrisis snel bij om de betalingstermijn voor pensioenpremies te verruimen. Hierna volgden verschillende andere (bedrijfstak)pensioenfondsen, zoals het pensioenfonds voor de detailhandel en de fondsen voor de metaalsector (P.M.E en P.M.T). Ook verzekeraars overwegen nu sterk om in actie te komen.


Vragen van ondernemers

Ondanks de handreiking van de pensioenuitvoerders, blijven er veel vragen bestaan onder zzp’ers, mkb-bedrijven en andere ondernemingen. Gaat de pensioenopbouw wel door als ik later premie betaal? Wat heeft dit voor gevolgen voor de hoogte van het pensioen van werknemers?

Voorlopig gaat, zelfs met een uitgestelde premiebetaling, de pensioenopbouw gewoon door. De gevolgen voor de hoogte van het pensioen zijn op dit moment onduidelijk, omdat dit vaak ook afhangt van andere factoren zoals de aandelenkoersen en beleggingen van de pensioenuitvoerders.

Het is voor u als ondernemer dan ook belangrijker dan ooit om nauw contact te onderhouden met uw pensioenadviseur en -uitvoerder. Zo kunt u kijken welke specifieke oplossingen er mogelijk zijn voor uw situatie. Dat die situatie nog kan veranderen door alle ontwikkelingen is helder, dat uw adviseur voor u klaarstaat om tot een goede oplossing te komen, is dat eveneens.

Meer weten over wat Aon voor u kan betekenen in deze situatie? Neem direct contact op.

Laatste update: 6 april 2020

Terug naar de overzichtspagina