Netherlands

Captive Management

 

Door toenememende financiële en fiscal wet- en regelgeving is het opereren van een captive kostbaar, arbeidsintensief en risicovol geworden.

Aon heeft hierop ingespeeld op een tweetal manieren, nl:

 • Standaardisatie en kwaliteitskeurmerk captive beheer in Nederland: door het captive beheer in Nederland met behulp van tools, geoptimaliseerde (6sigma) processen en een door een externe accountant afgegeven ISAE verklaring op alle processen de efficientie en kwaliteit fors te verhogen.
 • Oprichten van een captive cell White Rock Netherlands: Om een alternatief te bieden voor de zwaar gereguleerde, kostbare en arbeidsintensieve traditionele captive oplossingen heeft Aon een lichte vorm van een captive ontwikkeld met beperkte kapitaaleis, lage kosten, geen hassle en geen directie of RvC nodig, uitbesteding is 100%. De traditionele voordelen van een captive blijven onverminderd in stand

Met deze 2 oplossingen wordt het opereren van een captive weer toegankelijk, ook voor kleinere bedrijven.

Hoe werkt het?
Captive Management van Aon biedt met Modulair Integraal beheer de oplossing voor captives en andere verzekeraars in een Solvency II omgeving. Met dit modulaire dienstenpakket kunt u zelf kiezen welke diensten u uitbesteedt afhankelijk van uw actuele behoeften en situatie. De keuzes die we bieden zijn de volgende:

 • Beheer van een Nederlandse (captive) verzekeringsmaatschappij of herverzekeringsmaatschappij
 • Beheer van “Captive Cell” White Rock Netherlands
 • Beheer van captives in alle relevante captive locaties middels onze internationale collega’s van Aon Captive & Insurance Management

Uitbesteden is maatwerk. Om te garanderen dat uw organisatie de juiste ondersteuning krijgt - en u alleen betaalt voor wat u nodig heeft - doorlopen de deskundigen van Aon met u de volgende stappen:

 1. Duidelijkheid bereiken over uw doelstellingen, mogelijkheden en beperkingen
 2. Financiële analyse van uw organisatie
 3. Onderzoek naar de uitbestedingsmogelijkheden
 4. Inpassen van de uitbesteding in uw bedrijfsomgeving, in afstemming met uw:
  1.   Huidige beheer
  2.   Boekhoudkundige methoden
  3.   Relevante regelgeving
  4.   Belastingen
  5.   Premies, etc.

De voordelen voor u:

 • Meer ruimte om uw deskundigheid en klantkennis optimaal in te zetten
 • Behoud van uw eigen identiteit
 • Alleen uitbesteden waar nodig
 • Betaalbare modulaire oplossingen
 • Voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving
 • Een betrouwbare partner die u met raad en daad bijstaat