Netherlands

Heroverwegen risico’s en prioriteiten in post-corona tijdperk

 

Aon's COVID-19 Risicomanagement en Verzekeringsenquête

Aon onderzocht eind 2020 hoe organisaties wereldwijd reageerden op de uitbraak van de coronacrisis. In het daaruit opgestelde rapport ‘Reprioritizing Risk and Resilience for a Post-COVID-19 Future’ wordt ingegaan op de reactie op de pandemie en de belangrijke lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor risicomanagement, resilience en de voorbereiding op nieuwe pandemieën.

Meerderheid onvoorbereid op pandemie of grote gezondheidscrisis

Het onderzoek, uitgevoerd onder ruim 500 risicomanagers, CFO’s en CRO’s in 41 landen, laat onder andere zien dat bij 82% van de organisaties een pandemie niet in de top tien van belangrijkste risico’s stond voordat de coronacrisis uitbrak. In de EMEA-regio had minder dan drie op de tien organisaties een draaiboek klaarliggen voor de pandemie. Bij landen in de APAC-regio was dit vaker aanwezig (52%) door eerdere ervaringen met pandemieën als SARS en varkensgriep. De cijfers uit het onderzoek laten zien dat COVID-19 een flinke wake-up call was voor het risicomanagement binnen organisaties.

Grondige evaluatie risico-, continuïteits- en crisismanagement nodig

De ervaringen van organisaties met de uitbraak van corona, de eerste reactie daarop en het verdere verloop bieden handvaten voor een grondige evaluatie van de inrichting van risico-, continuïteits- en crisismanagement. Hierbij moet de nadruk liggen op weerbaarheid: hoe bestendig zijn organisaties tegen crises, zoals een wereldwijde pandemie? Ook risico’s op het gebied van cyber, geopolitiek, supply chain, klimaat en long tail risico’s (met een kleine kans, maar grote impact) moeten hierbij meegenomen worden. 80% van de respondenten geeft dan ook aan dat een organisatiebrede aanpak nodig is om bestendiger te zijn tegen toekomstige risico’s.

Belangrijke cijfers en analyse in het rapport

Wat kunt u nog meer verwachten in ‘Reprioritizing Risk and Resilience for a Post-COVID-19 Future’? Lees meer over:

  • Kengetallen uit de verschillende fasen waarin organisaties zich bevinden: de reactieve fase (react & respond), de herstelfase (recover) en de herzieningsfase (reshape).
  • Verschillen per sector waardoor de impact van de crisis breed zichtbaar wordt
  • Cijfers en acties van respondenten wereldwijd in onder andere kostenmanagement, het herorganiseren van de business en herzien van risicomanagement met het oog op toekomstige disrupties.

Download het rapport ‘Repriotizing Risk and Resilience for a Post-COVID-19 Future’

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.