Netherlands

Risico-inventarisatie & Verzekeringsanalyse

 

U wilt zich volledig concentreren op uw afnemers en uw klanten. Daarbij wilt u de ondernemingsrisico’s niet uit het oog verliezen, maar deze moeten u absoluut niet veel tijd kosten. Grip op risico’s vereist echter inzicht in uw risico’s en gedegen professioneel advies. Wij ontzorgen u hierin.

Onze ISO 9001-gecertificeerde werkwijze op het gebied van risico-inventarisatie en verzekeringsanalyse draagt kwalitatief bij aan uw doelstellingen. U neemt hindernissen makkelijker en versterkt uw concurrentiepositie.

 

Dit leveren onze diensten u op

  • Vaste adviseur die gespecialiseerd is in uw sector
  • Overzichtelijk (risico)actieplan met prioritering van risico’s en voorgestelde preventiemaatregelen
  • U weet of uw lopende verzekeringen nog aansluiten op uw huidige bedrijfsrisico’s en situaties
 


Zekerheid van kwalitatief hoge service met ISO 9001

Aon is de enige verzekeringsmakelaar met een ISO 9001 gecertificeerde risico-inventarisatie en verzekeringsanalyse. Wat betekent dat voor u?

  • U en uw klanttevredenheid staan centraal. Hierdoor kan onze dienstverlening naar u geoptimaliseerd worden;
  • De door ons gehanteerde norm eisen zijn en worden voortdurend getoetst. Zo is de kwaliteit die wij aan u leveren gewaarborgd;
  • Binnen onze werkwijze zijn de processen en structuren, zoals communicatie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, voor iedereen duidelijk. Dit leidt intern als extern tot meer efficiency.
Bekijk het certificaat (PDF)
 
 


Weten waar uw risico’s liggen

Om succesvol en zorgeloos te kunnen ondernemen, is het van belang inzichtelijk te hebben welke risico’s uw organisatie loopt. In onze infosheet leest u over nieuwe risico’s voor het MKB en hun mogelijke impact.

Download infosheet