Netherlands

Aon’s Risk Maps 2019

 

Nieuwe risico’s voor Europese bedrijven door terrorisme en politiek activisme

De Europese veiligheidsomgeving wordt steeds complexer, zo blijkt uit de Aon's Risk Maps 2019. Terrorisme, politiek activisme en een heropleving van het populisme spelen een belangrijke rol in de risicodreiging voor bedrijven. Zij doen er goed aan in hun risicomanagement rekening te houden met deze thema’s en de gevolgen ervan voor de bedrijfsvoering en de eigen medewerkers.

 

Aon's Risk Maps maken per land (veiligheids)risico’s inzichtelijk. Deze kaarten vormen daarmee een graadmeter voor de dreiging van politiek geweld en activisme, terrorisme en overige risico’s voor het internationale bedrijfsleven. De belangrijkste vragen die de publicaties van dit jaar behandelen, zijn:

  • Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van terrorisme in Europa?
  • Welke impact hebben de val van IS en de (mogelijke) terugkeer van IS-strijders naar het Europese continent?
  • Hoe beïnvloedt de opkomst van populistische politieke partijen de veiligheidsrisico’s voor Europese bedrijven?
  • Welk verband bestaat er tussen overheidsinterventies en de internationale handelsbetrekkingen van bedrijven?
  • Wat zijn de ontwikkelingen op immigratiegebied in Europa en hoe beïnvloeden deze de risico’s voor bedrijven?

Download de onderstaande Risk Maps van 2019 om inzicht te krijgen in de actuele risico’s van (internationaal) zakendoen.

 

Terrorism & Political Violence Map 2019

 

De Aon Terrorism & Political Violence map geeft een gedetailleerd beeld van terroristische dreigingen en politiek geweld wereldwijd, gebaseerd op empirische bevindingen en inlichtingen.

 

 
 
 

Political Risk Map 2019