Netherlands

Safety-Security

 

Veiligheid betekent voor iedere organisatie iets anders. Van veilig werken tot een veilig evenement en van brandveiligheid tot digitale veiligheid. Het is belangrijk dat er binnen de organisatie een gedeeld beeld is van wat veiligheid inhoudt. Veiligheid vergt ook het maken van keuzes: wat is veilig genoeg? Is dit het voldoen aan de bestaande normen of is het voldoen aan een eigen, hogere standaard? In veel gevallen is er geen norm en moet de organisatie deze zelf bepalen. En veiligheid vergt samenwerken met tal van interne en externe partners. Uiteindelijk telt de optelsom van het handelen.

 

Voor overheden is veiligheid onder meer een veilige samenleving. Dynamische risico’s stellen veiligheidspartners voor grote en wisselende uitdagingen. Binnen zorg en veiligheid. Rond terrorisme en ondermijning. En steeds vaker het risico vanuit statelijke actoren. Voor instellingen gaat deze veiligheid over de veiligheid van eigen personeel, van cliënten of patiënten, van studenten. En voor bedrijven spelen hierbij specifieke vraagstukken rond bijvoorbeeld veiligheid en integriteit van producten. Cyber security speelt bij iedereen.

Wij richten ons in het bijzonder op:

  • Advisering bij complexe bestuurlijke vraagstukken waarbij wij zorgen voor een goede probleemdiagnose en voor richting in (keten)oplossingen
  • Begeleiding bij strategische keuzes over veiligheid en beveiliging in de vorm van een strategisch kader veiligheid en/of een visie op veiligheid
  • Evaluaties van calamiteiten (in de zorg, in het sociaal domein en/of bij bedrijven). Dit doen wij vanuit een externe rol of als onderdeel van een intern leertraject
  • Veiligheidscultuur als onderdeel van een weerbare en veerkrachtige organisatie (resilience). Van een passende meldcultuur tot het met elkaar oog hebben voor kansen en risico’s en deze ook bespreken.

Wij hebben jarenlange ervaring met complexe veiligheidsvraagstukken en met het leren van onveiligheid in het bedrijfsleven, bij de lokale en nationale overheid en bij instellingen. Onze opdrachtgevers zijn vooral het bevoegd gezag (zoals de burgemeester) en raden van bestuur en directies.