Netherlands

Wat betekent de meldplicht datalekken voor u?

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens - Januari 2016

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 1 januari 2016 gewijzigd en er geldt een meldplicht voor datalekken. Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, zijn voortaan verplicht om een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te melden. Vaak moeten zij ook degene(n) informeren van wie de gelekte persoonsgegevens zijn.

Het fenomeen 'datalek' is breed gedefinieerd. Daardoor krijgt u al snel met de meldplicht te maken. Voorbeelden van een datalek zijn o.a. een verloren USB-stick, een hacker die databestanden steelt, malware die persoonsgegevens aantast en een e-mail met privacygevoelige gegevens die persoonsgegevens aantast en een e-mail met privacygevoelige gegevens die verstuurd is naar een onjuiste persoon.