Netherlands

Initial Public Offering (IPO)-verzekering

 

Bij de beursgang van een financiële instelling, een onderdeel van de financiële instelling, maar ook bij de extra uitgifte van aandelen of de beursgang van een fonds, zijn er tal van aansprakelijkheidsrisico’s. Er kan een fout in de prospectus staan, u geeft een garantie af waarop u later daadwerkelijk wordt aangesproken, of er is sprake van mismanagement.

 

De claims die daaruit voortvloeien, kunnen in het ergste geval het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Tegen deze risico’s kunt u zich verzekeren met de Initial Public Offering (IPO)-verzekering.

In de eerste jaren na de IPO, de beursgang, zijn de risico’s het grootst. De IPO-verzekering is daarom een meerjarig contract. U kunt kiezen uit een looptijd van 3 tot 6 jaar. Gedurende die tijd zijn de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s gedekt die kunnen ontstaan door de IPO. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van fraude of van het weergeven van financiële gegevens die in strijd zijn met accountantsregels.

Complete dekking
De IPO-verzekering verzekert niet alleen de aansprakelijkheidsrisico’s, in de polis is ook een dekking opgenomen voor verweerkosten en kosten die u moet maken om reputatieschade te herstellen. U kunt ervoor kiezen om alle partijen die bij een beursgang aansprakelijkheidsrisico’s lopen onder de polis te laten vallen, zoals de uitgevende vennootschap, de bestuurders en commissarissen en de beleidsbepalende functionarissen. Desgewenst kunt u ook de verkopende aandeelhouders, de advocaat en overige deskundigen zoals accountants meeverzekeren.

Dekking op maat
Aon zorgt dat de polis aansluit op de specifieke situatie van uw bedrijf. Samen met u wordt een uitgebreide analyse van uw organisatie en uw risico’s gemaakt, waarna Financial Institutions Benelux de beste verzekeringsoplossing zoekt. U krijgt uw eigen team van specialisten dat samen met uw accountmanager precies weet wat uw bedrijf nodig heeft in het kader van de geplande beursgang.