Netherlands

Financiële instellingen

 

De ontwikkelingen en de risico's

 

Door de veranderingen in wet- en regelgeving en de economische- en technologische ontwikkelingen is het risicoprofiel van financiële instellingen dynamisch. Als gevolg van deze ontwikkelingen gaan financiële instellingen steeds bewuster om met de risico’s en de financiering hiervan.

Bestaande verzekeringen dienen regelmatig te worden beoordeeld en aangepast, waarbij ons advies zich vaak richt op verzekeringen voor bestuurdersaanprakelijkheid (D&O), beroepsaansprakelijkheid (PI), fraude (crime), employment practices en cyber.

Aon is toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen. Als enige risicoadviseur in Nederland beschikt Aon over een niche-afdeling met een team van specialisten dat zich uitsluitend richt op financiële instellingen. Wij zijn het aanspreekpunt voor banken, verzekeraars, trustkantoren, vermogensbeheerders, pensioenfondsen, private equity, financiële beurzen en beleggingsfondsen en -instellingen.

Thema's

Cyberrisico's onder controle
Een veel gehoord nieuw thema. Cyber security draait meer en meer om digitale compliance. Dat gaat verder dan alleen oplossingen voor kwetsbaarheden in uw ICT-systemen. Het gaat om een gestructureerde aanpak met effectieve maatregelen voor risicobeheersing én bescherming tegen de (financiële) gevolgen van cyberrisico's.

Lees verder  

 

Arbeidsongeschiktheid en verzuim
Als werkgever bent u tot wel 12 jaar verantwoordelijk voor de kosten van langdurig zieke medewerkers. Sinds 2014 geldt dat ook voor werknemers in tijdelijke dienst. Het zorgt ervoor dat werkgevers steeds meer geconfronteerd worden met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Lees verder  

 

2014 EMEA Financial Institutions Industry Report
Wat zeggen internationaal opererende Financiële Instellingen over hun risico’s? Aon verwoord in dit rapport de ontwikkelingen naar aanleiding van uitlatingen door de financiële instellingen zelf. De verschillen worden aangegeven tussen klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en wereldwijd. De meest opvallende conclusie is dat de kosten voor operationele risico’s voor het eerst in jaren, de kosten van financiële risico’s overstijgen.

Lees verder