Netherlands

Franchise

 

Nieuwsbrief najaar 2015

Let op: aansprakelijkheid bij brand fors gegroeid!
De wintermaanden zijn weer in aantocht. Tijdens deze “donkere dagen” slaan criminelen vaker hun slag.

Lees verder

Veranderingen in de Zorgverzekeringswet: kansen en risico's
Aanpassingen in het pakket en in de financiering van de Zorgverzekeringswet zijn er ook dit jaar weer. In vergelijking met vorig jaar, toen sprake was van een complete stelselwijziging rond de langdurige zorg, blijft het aantal wijzigingen in 2016 beperkt.

Lees verder

Let op: Meldplicht Datalekken geldt vanaf 1 januari ook voor uw organisatie
Per 2016 geldt de Meldplicht Datalekken voor vrijwel alle bedrijven en organisaties in Nederland. Ook voor u. We leggen graag uit wat dat voor u betekent. De Meldplicht Datalekken dient om de privacy van burgers te beschermen tegen hackers en andere cybercriminelen. Zodat gevoelige informatie van onschuldigen niet in handen kan vallen van dieven, afpersers of andere kwaadwilligen.

Lees verder