Netherlands

Herverzekering

Herverzekering is een bescherming tegen grote risico's. Bijvoorbeeld als één gebeurtenis een opeenstapeling van een aantal schaden kan veroorzaken. Het is ook een bescherming tegen een onvoorzien groter aantal schaden in één periode. Ook kan herverzekering een mogelijke oplossing bieden om u veilig te stellen voor schade als gevolg van terrorisme.

Verzekeraars en captives laten hun risico's herverzekeren of wentelen deze af omdat zij een financieel risico niet zelf willen of kunnen dragen. Herverzekering biedt op deze manier naast continuïteit ook solvabiliteit en liquiditeit.

Aon Benfield is een vooraanstaande herverzekeringsmakelaar en bemiddelt tussen verzekeraars, herverzekeraars en offshore verzekeringsmaatschappijen, de zogenoemde captives.

Aon Benfield biedt twee mogelijkheden om risico's te herverzekeren. De eerste mogelijkheid is facultatieve herverzekering. Op individuele basis wordt een risico herverzekerd. De andere mogelijkheid is treaty herverzekering. Hierbij wordt het risico van een gehele portefeuille geplaatst op de internationale herverzekeringsmarkt.

Analyse

Om als herverzekeringsmakelaar succesvol te opereren is een goede analyse van levensbelang. Aon Benfield voert daarom analyses uit op gebied van bijvoorbeeld 'catastrophe modelling'. Hierbij worden gebeurtenissen uit het verleden via computerprogramma's uitgebreid in kaart gebracht en onderzocht. De uitkomsten en conclusies van deze analyses worden gebruikt voor het inschatten van mogelijke toekomstige rampen.

Adviezen

Aon Benfield doet meer dan alleen herverzekering. We adviseren ook over de mogelijkheden tot oprichting van captives en over het gebruik van de kapitaalmarkt. Deze adviezen worden gegeven in samenwerking met specialisten uit de gehele Aon organisatie.
Meer weten? Expand
* Verplicht veld  Email Error
Formulier sluiten

Contact

Relevante links