Netherlands

Internationale mobiliteit voor organisaties

 

Corporate

Expats en zakenreizigers hebben beiden een grote invloed op het succes van een organisatie. Steeds meer bedrijven sturen hun medewerkers voor kortere of langere tijd naar landen in gebieden als Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Kijkende naar internationaal mobiele werknemers, zien wij verschuivingen in het type uitzendingen en een verandering in duur hiervan.

Te allen tijde wanneer medewerkers over de grens verblijven, worden zij blootgesteld aan meerdere medische- en veiligheidsrisico’s, veroorzaakt door zowel mens als natuur. Risico’s die mogelijk grote (financiële) gevolgen kunnen hebben.

Werkgeversverantwoordelijkheid
Tegelijkertijd rust op u als werkgever de plicht om uw medewerkers voldoende te beschermen tegen alle mogelijke risico’s. Dit is een steeds groter wordende verantwoordelijkheid, waar alleen een coördinerende rol is uitgebreid met zaken als veiligheid en risicomanagement. Als werkgever wilt u er alles aan doen om uw medewerkers veilig te laten reizen, werken en leven. En mocht er onverhoopt iets gebeuren dan wilt u de snelste en beste dienst kunnen verlenen. Hiertoe dienen taken helder te zijn en de geboden oplossingen en diensten op elkaar aan te sluiten.

International People Mobility
International People Mobility adviseert en bemiddelt op het gebied van ‘people & risk’ rondom internationale mobiliteit van werknemers van Corporates, NGO’s en onderwijsinstellingen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het opzetten van multinationale programma’s rekening houdend met lokale vereisten en regelgeving.

Risico’s in beeld
Heeft u alle risico’s in beeld? Vul onze diagnosetool voor grensoverschrijdende arbeid in of neem contact op met onze adviseurs.

 
infographic
 

Bekijk de infographic voor een beknopt en helder overzicht van de risico’s over de grens en welke diensten en producten Aon IPM u biedt om hiermee om te gaan.

Bekijk de infographic