Netherlands

Werkgever, schreeuw uw arbeidsvoorwaarden van de daken.

 

Veel organisaties worstelen met het feit dat het lijkt alsof het salaris (vrijwel) hun enige vorm van beloning is. Dat resulteert bijna per definitie in touwtrekken: de werkgever wil zo weinig mogelijk loonkosten maken, terwijl de medewerker juist meer salaris wil. Onderhandelen met (potentieel) nieuwe en bestaande medewerkers is in zo’n situatie lastig. De vraag is meestal niet of, maar hoezeer de relatie met uw medewerker onder druk komt te staan.

Drie tips hoe je dit als werkgever kunt voorkomen

1 Betekenisvolle arbeidsvoorwaarden

Steeds meer bedrijven willen betekenisvolle arbeidsvoorwaarden ontwikkelen. In de praktijk vraagt dit om maatwerk, zeker met 5 generaties aan het werk. Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opleidings- en mobiliteitsvergoedingen, aan- en verkoop van (extra) vakantiedagen en werkgeversbijdragen in verzekeringen, zijn een uitstekend middel om de salarisdiscussie lucht te geven. Ze dragen bij aan een bredere waardering van werk en voorkomen dat mensen zich blindstaren op hun salaris.

2 Communiceren

Hoe goed je arbeidsvoorwaarden ook zijn, onderzoek wijst uit dat medewerkers ze beter waarderen als zij er heldere informatie over krijgen. Breng als werkgever de secundaire arbeidsvoorwaarden onder de aandacht bij uw medewerkers en geef ze uitleg. Ze hebben immers nooit effect als uw personeel niet van het bestaan afweet. Zet deze communicatie bovendien op het juiste moment in, bijvoorbeeld bij bepaalde gebeurtenissen in het leven van de medewerker. Denk aan de geboorte van een kind, in- en uitdiensttreding, trouwen, maar ook (deels) arbeidsongeschikt raken. Uit de EMEA Benefits Communication Survey 2016, een internationaal onderzoek van Aon, blijkt dat op dit vlak nog veel te winnen valt. Aon ondervroeg ruim 900 organisaties in 28 landen hoe zij met arbeidsvoorwaarden omgaan. Daaruit blijkt dat slechts 48% van de medewerkers de arbeidsvoorwaarden globaal kent. Minder dan een op de tien (9%) weet exact welke voorwaarden zij hebben.

3 Employer branding

Leg aan je werknemers niet alleen uit welke, maar ook waarom je bepaalde arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Pas dan zijn medewerkers in staat om individuele keuzes te maken. Voor een positief werkgeversimago (‘employer branding’) zullen werkgevers hun arbeidsvoorwaarden, als onderdeel van het totale beloningspakket, dan ook flexibel aan moeten bieden. Ook de ‘niet zichtbare’ voordelen van voorwaarden, zoals flexibiliteit bij het uitruilen van vakantiedagen, voegen waarde toe. Maar deze zijn vaak onduidelijk. Technologie kan medewerkers helpen de juiste arbeidsvoorwaarden eenvoudig uit te zoeken.

 

Benieuwd hoe u ervoor zorgt dat uw organisatie veerkrachtig blijft en snel kan reageren op onverwachte situaties en veranderende behoeften van medewerkers? Lees dan onze tips hierover.