Netherlands

Zorgverzekering 2024 – Wat zijn de belangrijkste aanpassingen voor de basisverzekering?

 

Elk jaar wijzigen er zaken in het pakket van de Zorgverzekeringswet. Ook per 1 januari 2024 wordt de basisverzekering weer aangepast. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

De zorgpremie stijgt per 2024
De verwachting was dat de zorgpremie met € 12 per maand gaat stijgen. De zorguitgaven stijgen hard. De zorgkosten stijgen door:

  • Het aantal chronisch zieken neemt toe
  • Hogere salarissen in de zorgsector
  • Inflatie en vergrijzing

De zorgverzekeraar kan een overreserve inzetten om de premies te dempen. Uiterlijk 12 november 2023 zijn de premies van de zorgverzekering 2024 bekend gemaakt. De uiteindelijke premiestijging bedraagt gemiddeld ruim € 9 per maand.

Zorgtoeslag daalt
In 2023 is de zorgtoeslag fors gestegen. Voor 2024 daalt de zorgtoeslag. De compensatie voor energiekosten die in 2023 is gegeven, vervalt. De zorgtoeslag zal maximaal € 242,75 gaan bedragen.

Ook in 2024 blijft het verplichte eigen risico gelijk
Het verplichte eigen risico van € 385 blijft gelijk in 2024. Dit verplichte eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. En alleen voor zorg uit de basisverzekering.

Wijzigingen vergoedingen in de basisverzekering
Ook in 2024 wordt de inhoud van het basispakket weer aangepast. Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen. We zetten de belangrijkste voor u op een rij:

  • Kraamzorg flexibeler in te zetten over een langere periode
  • Uitbreiding pakket met valpreventie
  • De 20-wekenecho wordt niet meer betaald uit de basisverzekering
  • Langer recht op paramedische herstelzorg na Covid-19