Netherlands

Zorgverzekering 2023 – Wat zijn de belangrijkste aanpassingen voor de basisverzekering?

 

Elk jaar wijzigen er zaken in het pakket van de Zorgverzekeringswet. Ook per 1 januari 2023 wordt de basisverzekering weer aangepast. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Zorgtoeslag gaat omhoog
Om de hogere zorgkosten te compenseren voor de lage- en middeninkomens stijgt de zorgtoeslag. In 2023 gaat de zorgtoeslag omhoog naar maximaal € 154 per maand.

Korting collectieve zorgverzekering
Vanaf 2023 mogen verzekeraars geen collectieve korting meer geven op de basisverzekering. De korting voor aanvullende (tandarts)verzekeringen blijft wel in stand. Gelukkig heeft een collectieve verzekering veel meer voordelen dan alleen een korting. Naast ruimere vergoedingen biedt een collectieve verzekering ook veel extra’s voor een gezonde leefstijl en preventie. Ook blijven werkgevers de mogelijkheid behouden een eigen bijdrage te doen, waarmee zij het voordeel nog verder vergroten.

Wijzigingen vergoedingen in de basisverzekering
Ook in 2023 wordt de inhoud van het basispakket weer aangepast. Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen. We zetten de belangrijkste voor u op een rij:

  • Herstelzorg na corona verlengd
    Iedereen met aanhoudende klachten of beperkingen na een coronabesmetting mag gebruik maken van herstelzorg. Onder herstelzorg vallen fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtiek en logopedie. Deze zorg wordt in elk geval tot 1 augustus 2023 nog vergoed uit de basisverzekering.
  • Vitamine D
    Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van vitamine D uit de basisverzekering.
  • NIPT
    Wie zwanger is en een medische indicatie heeft, betaalt per 2023 geen eigen risico meer voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test). Per 1 april is de NIPT ook kosteloos zonder een medische indicatie.