Netherlands

Data helpt u betere keuzes te maken over medewerkerswelzijn

 

Werkgevers moeten steeds meer inspelen op ontwikkelingen waarop zij zelf weinig invloed hebben, zoals veranderende wet- en regelgeving en ESG. Dat vraagt ook van uw medewerkers om veel flexibiliteit. Veerkracht en vitaliteit zijn daarom eigenschappen die we meer dan ooit moeten ontwikkelen. Dus het is belangrijk dat u investeert in welzijn, duurzame inzetbaarheid, DEI&B en de behoeften van verschillende generaties medewerkers. Zet u een stap extra voor uw medewerkers, dan bevordert u daarmee de inzetbaarheid, verbeteren de prestaties en worden verzuimkosten beperkt. U ziet dat onder meer terug in hogere bedrijfsresultaten en meer klanttevredenheid. Maar hoe weet u of u de juiste investeringen doet?

Behoeftes binnen de organisatie inzichtelijk maken
Hoe zorgt u dat uw inspanningen op het gebied van welzijn ook daadwerkelijk verschil maken? Iedere organisatie is anders en de behoeften van medewerkers verschillen per generatie, functie en individuele wensen. U kunt pas echt goede beslissingen nemen, wanneer u de behoeftes binnen uw organisatie zichtbaar maakt en kwantificeert. Dat doet u door verschillende gegevens te verzamelen en te analyseren. Om ervoor te zorgen dat uw keuzes sterk onderbouwd worden, is uw organisatie dus gebaat bij een datagedreven aanpak. Data geeft u waardevolle inzichten waardoor u keuzes kunt maken op basis van feiten, in plaats van alleen op basis van ervaringen en onderbuikgevoelens.

‘Het nieuwe goud’
Data krijgt pas waarde als u weet wat u ermee wilt en kunt doen. In de snel evoluerende wereld van vandaag wordt data vaak beschouwd als het nieuwe goud. Data heeft het vermogen om diepgaande inzichten te creëren en strategische beslissingen te beïnvloeden en te nemen. Welke doelen wilt u bereiken en welke informatie heeft u daarvoor nodig? De verscheidenheid aan gegevens die u kunt verzamelen is groot. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over prestaties, vaardigheden, ervaringen, leerbehoeften, carrièredoelen en verzuim. Welke gegevens heeft uw organisatie al beschikbaar en welke gegevens moeten nog verzameld worden, bijvoorbeeld door middel van een medewerkerssurvey?

Hoe data u betere beslissingen laat nemen
Ontdek hoe een datagedreven aanpak de sleutel is tot succesvolle besluitvorming rondom veerkracht. Krijg inzichten door metingen, data-analyse, advies door experts en innovatieve oplossingen. Hiermee focust u zich niet alleen op datgene wat echt het verschil maakt voor uw (toekomstige) medewerkers, maar verbetert u tevens de prestaties en beperkt u verzuim. Zorg ervoor dat het geen momentopname is, maar een cyclisch proces van verkennen, verdiepen en valideren. Hieronder leest u hoe een van onze klanten dit in de praktijk heeft gebracht en wat het hen heeft opgeleverd.

 
 

Klantcase

In een omvangrijke organisatie werd een nieuwe HR-directeur aangesteld met als voornaamste doel het verzuimpercentage te verminderen. Haar eerste stap was om een gedegen analyse uit te voeren naar de trends in diverse verzuimaspecten (frequentie en duur) over een tijdsperiode. Hierbij werd de organisatie vergeleken met de sectorstandaard, waarbij het onderscheid werd gemaakt tussen medewerkers in de fabriek en op kantoor. Uit deze analyse kwam naar voren dat vooral het aantal verzuimmeldingen op kantoor boven het benchmarkgemiddelde lag en dat dit verschil in de loop der jaren steeds groter was geworden.

Om meer diepgang te creëren, heeft de organisatie de specifieke groep medewerkers geïdentificeerd waarbij dit verschijnsel zich voordeed. Hieruit kwam naar voren dat het voornamelijk enkele specifieke functies binnen een bepaalde leeftijdsgroep betrof. Door in gesprek te gaan met een representatieve selectie van medewerkers uit deze groep, verkreeg men waardevolle inzichten die uiteindelijk hebben geleid tot aanpassingen in processen en de implementatie van enkele gerichte interventies.

Sinds de implementatie van deze aanpassingen houdt de organisatie regelmatig de verzuimcijfers bij en constateert men dat het verzuimpercentage is teruggebracht tot het gemiddelde in de sector. Het rendement van de gedane investeringen in termen van tijd en middelen is aanzienlijk. Extra positief resultaat was dat het personeelsverloop binnen deze specifieke groep medewerkers is afgenomen.