Netherlands

Zijn uw medewerkers dag en nacht vitaal?

 

Onze economie draait 24 uur per dag door. Om dat voor elkaar te krijgen werken 1,3 miljoen mensen in Nederland soms of regelmatig in de avond, nacht of het weekend. Vooral in de zorg, productie of logistiek werken zijn veel medewerkers actief op deze onconventionele tijden. Soms in gestructureerde ploegenroosters en soms op minder voorspelbare momenten. Dit is niet zonder gevolgen voor de vitaliteit van deze medewerkers. Wat kunnen 24/7-werkgevers doen om hun inzetbaarheid te vergroten?

Wat betekent het om in de nachtdienst te werken?
Werken in de nachtdienst heeft impact op veel facetten van het dagelijks leven: op andere momenten slapen en eten, maar ook winkelen of verjaardagen bezoeken is niet vanzelfsprekend. Het hele gezinsleven moet zich er bovendien vaak op aanpassen. Bovenal gooit het de biologische klok en het waak-slaapritme volledig in de war. Wanneer mensen s’nachts werken en overdag slapen raakt hun lichaam (fysiologisch) in de war, met allerlei gevolgen voor de gezondheid.

Wat betekent dit voor de werkgevers?
Werken in onregelmatige of nachtdiensten brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals een verhoogde kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Veel van deze medewerkers hebben te maken met chronische klachten of raken al ruim voor hun pensioen arbeidsongeschikt. Door vermoeidheid worden er in de nacht ook meer fouten gemaakt en gebeuren er vaker ongelukken. 24/7-werkgevers doen er dus goed aan hier extra aandacht aan te besteden. Enerzijds in het belang van de gezondheid en het welzijn van de medewerkers, anderzijds om de verzuimkosten en instroom in de WGA binnen de perken te houden.

Wat kunnen werkgevers doen?
De onderliggende oorzaak is niet weg te nemen; er moet immers altijd 24/7 doorgewerkt worden. Dus moet de werkgever het zoeken in maatregelen die de medewerker helpen zo gezond en vitaal mogelijk te blijven. Er is alleen helaas geen oplossing die voor iedereen werkt. Alleen al omdat het werk als politieagent sterk afwijkt van dat van een ziekenhuisverpleegster of een operator in een fabriek. Het verschil qua takenpakket, lichamelijke en mentale belasting, omgaan met agressie en arbeidscultuur en – ethos. Daarnaast spelen er grote verschillen tussen verschillende generaties, tussen mannen en vrouwen en tussen individuen. Iedereen reageert anders op het werken in onregelmatige diensten

Wat is de oplossing?
Losse of kortlopende initiatieven, zoals een vitaliteitsweek of een stop-met-roken-cursus, zetten geen zoden aan de dijk. Het vitaal houden van medewerkers met onregelmatige diensten vraagt om een visie op vitaliteit en een structurele investering in hun gezondheid, veiligheid en welzijn. Maar welke investeringen hebben effect? Dat kunnen werkgevers pas weten als ze inzichtelijk maken welke effecten het onregelmatig werken heeft op het personeel. Veel bedrijven verzamelen al informatie, zoals werk- en rusttijden, verzuimcijfers, personeelssamenstellingen en man/vrouw-verhouding, maar slechts weinig bedrijven combineren alle deze data om tot een overkoepelend inzicht te komen. Bovendien bestaan er geen meetinstrumenten die gericht zijn op de specifieke, aan ploegendienst gerelateerde problematiek rond bijvoorbeeld leefstijl, werkdruk en herstel.

Dag en Nacht Vitaal
Om werkgevers met de specifieke problematiek van onregelmatige werktijden te helpen is Aon een samenwerking aangegaan met Fitter Nederland. Samen hebben wij ‘Dag en Nacht Vitaal’ ontwikkeld. Dit programma helpt u een vitaliteitsbeleid en -strategie op te zetten, maar helpt u ook bij de uitvoering ervan en de monitoring van de resultaten. Door interviews, handige tooling en analytisch onderzoek brengen wij de knelpunten en risico’s van 24/7 arbeid voor uw organisatie in beeld. U krijgt bovendien inzicht in belangrijke trends en we maken helder welke maatregelen specifiek voor uw medewerkers effectief zijn.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze ‘Dag & Nacht Vitaal’-aanpak? Lees dan deze informatie of neem contact op met uw adviseur bij Aon.