Netherlands

Organisaties met aandacht voor diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en verbondenheid1 zijn sterker

 

Gelijkwaardigheid op de werkvloer zorgt voor betere resultaten

Arbeidsvoorwaarden die rekening houden met een bredere doelgroep dragen bij aan de diversiteit en inclusie van een organisatie. Het is belangrijk dat organisaties op de hoogte zijn van de behoeften en omstandigheden van al hun medewerkers. Alleen zo kunnen zij de juiste steun bieden.

Direct het beleid van diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en verbondenheid (DEI&B) van uw organisatie verbeteren? Lees de 5 stappen 

Werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen
Diversiteit en inclusie op de werkvloer is niet alleen ethisch verantwoord, maar ook belangrijk vanuit commercieel oogpunt. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat organisaties waarvan het bestuur voor meer dan 30 procent uit vrouwen bestaat, beter presteren dan organisaties met minder of geen vrouwelijke bestuursleden. Investeren in een werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en betekenisvol werk kunnen doen, kan dus voordelig zijn voor uw organisatie.

Brede blik op diversiteit en inclusiviteit
Veel organisaties hebben een beperkte kijk op het begrip diversiteit; vaak wordt alleen aandacht besteed aan genderdiversiteit of diversiteit van culturele oorsprong. Maar het kan organisaties juist voordelen opleveren als ze met een bredere blik naar dit onderwerp kijken. Zo kunnen potentiële kandidaten ook gevonden worden in andere beroepsgroepen, zoals personen met een lichamelijke of geestelijke handicap en personen met verschillende opleidings- en ervaringsniveaus.

De strategie van het gezondheids-, vitaliteits- en beloningsprogramma dat een organisatie voert, speelt een sleutelrol in het ondersteunen van DEI&B, en zelfs van bredere ESG-factoren.

DEI&B maakt organisaties weerbaar
DEI&B-programma's kunnen uw organisatie ook weerbaarder maken. Dat betekent dat u beter bestand bent tegen verrassingen en dat u uitdagingen beter te lijf kunt gaan. Door de werkomgeving diverser, gelijker en inclusiever te maken, kunnen organisaties de hele werkervaring van medewerkers verbeteren en optimaal gebruik maken van de diversiteit van het personeelsbestand.

Daarnaast kunnen organisaties door te investeren in DEI&B:

  • talent aantrekken en behouden,
  • direct impact maken op het resultaat (Diverse bedrijven genieten van een 2,3 keer hogere cashflow per medewerker),
  • betrokkenheid van het personeel verbeteren (Inclusieve teams leveren tot 30% betere prestaties) en reputatie verbeteren,
  • regelgeving naleven en juridische risico’s minimaliseren,
  • aantrekkingskracht op investeerders vergroten. (Elke 10% toename van genderdiversiteit verhoogt de winst (vóór rente en belastingen) met 3,5% en bedrijven met diverse managementteams hebben 19% meer inkomsten uit innovatie).

5 stappen: Uw DEI&B-beleid verbeteren
Diversiteit, gelijkwaardigheid,inclusie en verbondenheid zijn de belangrijkste elementen voor de veerkracht van het personeel. Wilt u dat uw DEI&B-strategie het gewenste resultaat oplevert voor uw organisatie? Dan is een integrale aanpak cruciaal. Lees hier hoe u de diversiteit en inclusiviteit van uw organisatie in 5 stappen kunt verbeteren.

Naar de 5 stappen

 


 

Whitepaper ‘Diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek’

Brochure

Onze whitepaper beschrijft de drijfveren van DE&I, de stappen die werkgevers zouden moeten nemen en geeft inzicht in:

  • het omarmen van inclusiviteit,
  • de huidige stand van zaken en de toekomst,
  • behoeften van medewerkers (hoe de gewenste impact te realiseren),
  • waar te beginnen.
Download whitepaper

 

 

1Diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en verbondenheid is een vertaling van diversity, equity, inclusion and beloning, dit korten we af als DEI&B. Om verwarring in termen en afkortingen te voorkomen, gebruiken we ook in de Nederlandse tekst de afkorting DEI&B.