Netherlands

Effectief beleid voor diversiteit en inclusie opzetten

 

5 stappen om uw beleid rondom diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid & verbondenheid (DEI&B)1 te verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden die rekening houden met een bredere doelgroep dragen bij aan de diversiteit en inclusie van een organisatie. Het is belangrijk dat organisaties op de hoogte zijn van de behoeften en omstandigheden van al hun medewerkers. Alleen zo kunnen zij de juiste steun bieden.

Direct aan de slag? Download de whitepaper ‘Diversiteit, gelijkheid en inclusie’ >

Arbeidsvoorwaarden aansluiten op behoeften van medewerkers
Door uw beloningsstructuur onderdeel te maken van uw DEI&B-beleid is uw organisatie bovendien aantrekkelijker voor talent. De jongere generatie medewerkers is erg milieu bewust, zullen bijvoorbeeld eerder gebruik maken van een pensioenregeling van een fonds met een duurzaam beleggingsbeleid.

5 stappen richting een effectief D&I-beleid

 1. Creëer draagvlak van bovenaf.
  Maak DEI&B een integraal onderdeel van de organisatie. Collega's in topfuncties hebben een voorbeeldfunctie in het aanmoedigen van DEI&B-initiatieven.

 2. Zorg dat het DEI&B-beleid aansluit bij de behoeften van medewerkers.
  Bied arbeidsvoorwaarden die medewerkers nodig hebben en waarderen. Wanneer u de wervings- en selectiestrategie veranderd, zorg er dan voor dat uw arbeidsvoorwaarden mee veranderen. Overweeg uw beloningsstructuur aan te passen naar de behoeften van uw nieuwe doelgroep.

 3. Maak werknemers bewust van de beloningsstructuur.
  Bewustzijn vereist heldere communicatie. Wees helder over de programma's, initiatieven en andere voordelen waar uw medewerkers gebruik van kunnen maken. Zo voorkomt u dat u geld uitgeeft aan programma's en initiatieven waar uw medewerkers niet van op de hoogte zijn. Uit Aon's onderzoeksrapport ‘Rising Resilient’ blijkt dat 39 procent van de medewerkers denkt dat hun organisatie geen flexwerk- of ontwikkelingsmogelijkheden biedt. In werkelijkheid geldt dit voor slechts 12 procent van de werkgevers.

 4. Bescherm uw concurrentiepositie
  Onderzoek welke toekomstige vaardigheden nodig zijn om uw concurrentiepositie te beschermen en stel doelen voor het werven van de juiste medewerkers. Diversiteit in werving en selectie draagt bij aan een diversiteit van zienswijzen en een inclusieve werkomgeving. Uw beloningsstructuur en arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol in het bereiken van uw wervingsdoelen.

 5. Maak uw beloftes concreet en zichtbaar en pak uw verantwoordelijkheid.
  Deel de succesverhalen maar ook de verbeterpunten. Transparantie en eerlijkheid zijn essentieel voor een effectief DEI&B-beleid.

Houd de doelen realistisch en rapporteer doorlopend
Volgens de Europese richtlijn de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is het vanaf 2024 voor de eerste groep organisaties al verplicht om te gaan rapporteren over hun DEI&B-doelen en -activiteiten. Op die manier kunnen externe belanghebbenden de voortgang volgen, inclusief het tijdpad om de doelen te behalen. Het is de kunst om deze doelen realistisch te houden, te zorgen voor toezicht op het niveau van de directie en een routekaart te presenteren hoe u de doelen wilt behalen.
Lees hier meer over de CSRD richtlijnen.

Whitepaper Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkplek
Wij hopen dat de inzichten in dit artikel u helpen actie te ondernemen en uw DEI&B-strategie een stap verder brengen. Zo draagt u bij aan de veerkracht en de weerbaarheid van uw organisatie. Lees meer over DEI&I, Aon's aanpak en onze adviezen voor organisaties in onze whitepaper Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkplek’. Of evalueer de weerbaarbaarheid van uw organisatie met de Aon Resilient Workforce Assessment om erachter te komen hoe hoe veerkrachtig uw personeelsbestand is. Doe de eenvoudige en snelle zelfcheck hier.

 
1 Diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en verbondenheid is een vertaling van diversity, equity, inclusion and beloning, dit korten we af als DEI&B. Om verwarring in termen en afkortingen te voorkomen, gebruiken we ook in de Nederlandse tekst de afkorting DEI&B.