Netherlands

De veerkracht van uw medewerkers meten

De veerkrachtmeter geeft u het antwoord

In een veerkrachtige organisatie zijn medewerkers in staat om met veranderende omstandigheden om te gaan. Hoe veerkrachtig zijn uw medewerkers eigenlijk? De veerkrachtmeter maakt het inzichtelijk voor u. Ontdek hoe uw organisatie ervoor staat en bekijk de belangrijkste verbeterpunten.
Vul nu de veerkrachtmeter in


 

Veel organisaties zien dat het loont om te investeren in de veerkracht van eigen medewerkers.  Zij stemmen daar hun vitaliteitsactiviteiten dan ook op af. Tegelijkertijd is het lastig om het effect van deze activiteiten tastbaar te maken. Hoe meet u of uw vitaliteitsaanpak werkt? En wanneer doet u als organisatie genoeg? Om te weten of uw organisatie de juiste stappen zet, heeft u het antwoord op deze vragen nodig.

De veerkrachtmeter biedt uitkomst
Met de veerkrachtmeter toetst u de veerkracht van uw organisatie en medewerkers aan de 10 factoren van veerkracht die zijn omschreven door de World Health Organization (WHO).

Bekijk in deze animatie wat de veerkrachtmeter u biedt:

 

Zo scoren Nederlandse organisaties tot nu toe op veerkracht
Aon brengt periodiek een nieuwe veerkrachtscore uit voor Nederland. Ruim 160 organisaties hebben inmiddels de veerkrachtmeter gevuld. De gemiddelde veerkrachtscore voor Nederland is 66 uit 100. Dit betekent dat organisaties in ons land nog voldoende verbeterpotentieel hebben om veerkrachtiger te worden. De landen om ons heen scoren beter. Zo heeft Duitsland een score van 70. De gemiddelde score van Europese landen komt op dit moment uit op 68.

Uit de Nederlandse resultaten blijkt dat er voor organisaties vooral verbetermogelijkheden zijn op de volgende factoren:

  • Financiële zekerheid ontwikkelen (57)
  • Ondersteuning van de mentale gezondheid (58)
  • Fysieke gezondheid beschermen (62)
  • Gezond gedrag aanmoedigen (63)
 

Veerkracht in sectoren
De veerkrachtmeter toetst de veerkrachtscore ook op sectorniveau: de sectoren bouw (71), financiële instellingen (70) en onderwijs (68) laten op dit moment de hoogste veerkrachtscore zien in Nederland. Voor individuele werkgevers zijn sectorscores interessant. Als uit de individuele cijfers een beeld ontstaat dat uw organisatie weliswaar redelijk of zelfs goed scoort, kan dat een mooi resultaat lijken. Als echter blijkt dat de gemiddelde totaalscore of de score op bepaalde deelfactoren van veerkracht in de eigen sector nog hoger ligt, dan weet u dat er nog verbetering mogelijk is ten aanzien van het verder stimuleren van vitaliteit en het zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

Wat levert de veerkrachtmeter u op?

  • Bekijk hoe u presteert op de 10 factoren van veerkracht
  • Ontvang een benchmarkrapportage. Hieruit blijkt hoe u presteert in vergelijking met branchegenoten
  • Bepaal hoe veelzijdig uw gezondheids- en vitaliteitsaanpak is
  • Begrijp de belangrijkste gebieden voor verbetering, en hoe u verandering teweeg kunt brengen
Toets nu uw veerkrachtscore