Netherlands

Tien factoren die de veerkracht van medewerkers vergroten

 

Veerkrachtige medewerkers hebben een positieve invloed op uw bedrijfsresultaat; ze zijn gezonder, het personeelsverloop is lager, uw marktwaarde verhoogt en de prestaties zijn beter. Het loont dus om te werken aan de veerkracht van uw medewerkers. Tien factoren, omschreven door de World Health Organization, zijn bepalend voor het succes van uw aanpak. Aon's veerkrachtmeter is een uniek meetinstrument dat u inzicht biedt in de veerkracht van uw medewerkers geeft u direct tips op de belangrijkste gebieden voor verbetering, en hoe u verandering teweeg kunt brengen.

De tien factoren zijn

1. Gezond gedrag aanmoedigen
Gezond gedrag heeft een grote impact op de veerkracht van uw medewerkers. Om optimaal te kunnen profiteren van veerkrachtige medewerkers speelt u actief in op hun behoeften en ondersteunt u hen met tools en flexibiliteit. Ook kleine acties hebben daarbij groot effect, zoals medewerkers erop attenderen op tijd verlof op te nemen.

2. Fysieke gezondheid beschermen
Faciliteiten bieden die de lichamelijke gezondheid beschermen, is een goede manier om uw medewerkers te laten zien dat hun gesteldheid belangrijk is voor u. Fysiek gezonde medewerkers zijn gelukkiger, waardoor ze zowel fysiek als mentaal beter presteren.

3. Duidelijkheid bieden en doelen stellen
Door transparant te zijn en leiderschap te tonen, zorgt u ervoor dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij uw organisatie. Veel medewerkers zoeken een baan bij een organisatie die dezelfde normen en waarden heeft als zijzelf. Door uw aanpak en doelstellingen concreet te maken en uit te dragen in de praktijk zal het gemakkelijker zijn de juiste medewerkers aan uw organisatie te binden.

4. Werken aan betrokkenheid bij personeel
Om uw medewerkers betrokken te houden bij uw organisatie is het van belang dat u in open dialoog blijft. Wanneer u de uiteenlopende en veranderende behoeften van uw medewerkers kent, kunt u hierop inspelen. Medewerkers uit verschillende generaties of levensfases kunnen heel verschillende wensen hebben. Zorg dat u deze in kaart heeft en passende oplossingen biedt.

5. Ondersteuning van de mentale gezondheid
De balans tussen werk en privé is een belangrijk onderdeel in de ondersteuning van de mentale gezondheid. Bied naast ondersteuning in de fysieke gezondheid ook middelen om de mentale gezondheid van uw medewerkers te ondersteunen. Dit zal een grote bijdrage leveren aan het reduceren van verzuim en het stimuleren van de productiviteit en prestaties.

6. Aanpassingsvaardigheden bevorderen
In een alsmaar veranderende wereld zijn aanpassingsvaardigheden belangrijker dan ooit. Als uw medewerkers goed met veranderingen kunnen omgaan en zich hierop aanpassen, kan uw organisatie als geheel blijven meebewegen en flexibel omgaan met ontwikkelingen. Zet training en persoonlijke ontwikkeling hoog op uw agenda als u voor de troepen uit wilt blijven lopen.

7. Verantwoordelijkheid en controle delen
Medewerkers verwachten steeds meer van hun werkgevers op het gebied van vitaliteit. Het is belangrijk dat u de juiste tools en kennis biedt om hen te ondersteunen. Neem medewerkers echter niet te veel aan de hand, maar zet ze in hun kracht. Op die manier gaan zij vanuit intrinsieke motivatie aan de slag met hun eigen vitaliteit en veerkracht.

8. Financiële zekerheid ontwikkelen
De financiële zekerheid van uw medewerkers is nauw verbonden met hun gezondheid, geluk en productiviteit. Wanneer medewerkers hiermee worstelen, heeft dit effect op hoe zij presteren op de werkvloer en dus ook op uw bedrijfsresultaat. Wanneer een medewerker financiële problemen heeft, is de stap om hulp te vragen groot. Zorg dat u ondersteunende tools en mogelijkheden biedt en draag uit dat u dit onderwerp serieus neemt.

9. Inclusiviteit omarmen
Probeer ervoor te zorgen dat de stem van alle medewerkers binnen uw organisatie gehoord wordt. Nog belangrijker is dat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen in een omgeving waar ze het gevoel hebben dat ze erbij horen. Door een inclusieve cultuur te creëren, wordt het makkelijker voor uw organisatie om divers talent aan te trekken en te behouden. Dit vertaalt zich direct door naar klanten of partners die zich graag willen binden aan uw organisatie door het imago dat u uitstraalt.

10. Verwachtingen van het personeel begrijpen en managen
De verwachtingen van medewerkers zijn de afgelopen decennia enorm veranderd en in diversiteit toegenomen. Tegelijkertijd volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Zorg ervoor dat u verwachtingen op tijd signaleert, zodat u er preventief op kunt inspelen met passende oplossingen. Medewerkers voelen zich hierdoor gehoord en gesteund. Zo blijven ze verbonden en betrokken bij uw organisatie.

Benieuwd naar de veerkracht van uw organisatie?
Wilt u weten of u het beleid, de houding en de acties implementeert die nodig zijn om de veerkracht van uw medewerkers te bevorderen? Aon's veerkrachtmeter is een korte zelfevaluatie van de tien factoren waarmee u inzicht krijgt in de veerkracht van uw medewerkers, u direct tips ontvangt op de belangrijkste gebieden voor verbetering en hoe u verandering teweeg kunt brengen.

Start de veerkrachtmeter