Netherlands

Financiële stress medewerkers voorkomen of verlagen

 

Financiële stress heeft invloed op gezondheid, geluk en prestaties. Om deze stress te verlagen of zelfs te voorkomen zijn goede begeleiding en informatievoorziening belangrijk. Zoals met inzicht in inkomsten en uitgaven, nu en later. Wanneer mensen beter zijn voorbereid op de toekomst, kunnen zij stress beperken.

Uit onderzoek blijkt dat 62% van de werknemers problemen in hun financiële situatie ervaart. Volgens onderzoek kampen ruim 1,4 miljoen huishoudens met problematische schulden, wat als impact heeft dat deze medewerkers zich minder goed kunnen concentreren en 20% minder productief zijn. Daarnaast veroorzaken financiële zorgen ook een hoger ziekteverzuim.

Een financieel ‘fitte’ huishouding is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Maar ook als werkgever speelt u hierbij een belangrijke rol. In het leven van uw medewerker spelen verschillende gebeurtenissen die impact hebben op hun financiële situatie. Denk aan het kopen van een huis, gezinsuitbreiding, scheiden, minder werken door mantelzorg of gezondheidsklachten en de naderende pensioenleeftijd. Het is belangrijk dat u er voor uw medewerker bent in deze situaties en het gesprek aangaat over de veranderingen in de privésituatie.

Om financieel fitte medewerkers te hebben en te houden is het belangrijk om uw medewerker regelmatig de mogelijkheden te bieden om hun situatie te evalueren, en daardoor mogelijke financiële stress te helpen verlichten. Financieel welzijn gaat over financiële behoeftes, over de gewenste toekomst, over de werk- en gezinssituatie maar ook over dromen die uw medewerker heeft. Als geldzaken nu en voor de toekomst op orde zijn, draagt dit veel bij aan het geluk van uw medewerker.

Wij ondersteunen u graag bij het investeren in financieel welzijn van uw medewerkers. Onze adviseurs begeleiden uw werknemers in financiële gesprekken. Ook maken zij educatieve programma's om medewerkers te helpen bij het budgetteren voor vandaag en om te sparen voor morgen. Op deze manier helpt u uw medewerkers de financiële vaardigheden te verbeteren en daarmee het vertrouwen in de eigen financiën.