Netherlands

Wet toekomst pensioenen is een feit na akkoord Eerste Kamer

 

De Eerste Kamer positief heeft gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De overgang naar het nieuwe stelsel is een stap voorwaarts.

Hoewel er nog vragen leven bij onderdelen van de wetgeving, past het nieuwe contract beter bij deze tijd en de veranderde maatschappij. De nieuwe wet biedt werkgevers de ruimte om hun medewerkers meer zeggenschap te geven over de invulling van de arbeidsvoorwaarden salaris en pensioen.

Opvallende wijzigingen
Op het laatste moment zijn nog wel enkele opvallende wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.

  • De transitieperiode is opgerekt naar 1 januari 2028. Dit betekent dat er best verschillen kunnen ontstaan in hoe de overgang uitpakt voor verschillende deelnemers. Zit iemand bij een fonds dat al op 1 januari 2025 overgaat of bij een fonds dat pas op 1 januari 2028 overgaat? Dan kan de wereld er heel anders uitzien en dus ook het kapitaal dat een werknemer meekrijgt bij invaren.
  • Om steun van de Eerste Kamer te verkrijgen is er de intentie voor een nieuwe zware beroepenregeling uitgesproken. Hoe deze ingevuld wordt zal het Ministerie nog bezien.
  • Daarnaast komt er een regeringscommissaris die toeziet op de transitie en wordt er gewerkt aan een geschilleninstantie voor de pensioensector

De invoering van de Wtp is een kans voor werkgevers om de arbeidsvoorwaarden salaris en pensioen te herijken en daarmee het financieel welzijn van hun werknemers te verbeteren. Op deze manier wordt de betrokkenheid, vitaliteit en veerkracht van de medewerkers vergroot en kunnen werkgevers zich op een positieve manier onderscheiden op de arbeidsmarkt.