Netherlands

Wet toekomst pensioenen (Wtp) is een feit

 
Datum laatste update: 5 juni 2023

Aon helpt u bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 positief gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Nederland staat nu voor de uitdaging om een enorme transitie van de pensioenregelingen door te voeren. Volgens de huidige planning moeten alle bedrijven in 2028 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar dat is het niet. Aon benadrukt dat het verstandig is om snel in actie te komen.

Verantwoordelijkheid sociale partners
Bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een grote rol weggelegd voor de sociale partners zoals werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden. Dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Leeftijdsonafhankelijke beschikbare premieregelingen worden het uitgangspunt, dus voor iedereen een gelijk premiepercentage ongeacht de leeftijd. Voor pensioenfondsen komt er een keuze tussen het solidair contract en het flexibel contract.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
Wat Aon betreft is de overgang naar het nieuwe stelsel een stap voorwaarts. Het nieuwe contract past beter bij deze tijd en de veranderde maatschappij. De nieuwe wet biedt werkgevers de ruimte om hun medewerkers meer zeggenschap te geven over de invulling van de arbeidsvoorwaarden salaris en pensioen.

Elke werkgever en elke werknemer in Nederland krijgt te maken met de nieuwe wetgeving. Hieronder zetten we een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij:
 1. Wet toekomst pensioenen:
  De Eerste Kamer positief heeft gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De overgang naar het nieuwe stelsel is een stap voorwaarts. Lees er hier meer over.
 2. AOW-leeftijd:
  De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. Hoe het precies zit, leest u hier.
 3. Afschaffing doorsnee premie:
  De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw. Pensioenopbouw wordt lager naarmate je ouder wordt - degressief. Lees er hier meer over.
 4. 10% vrije opname:
  Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde opnemen. Hoe dit tot stand is gekomen, en wat deze regel precies inhoudt, leest u hier.
 5. Eenvoudiger nabestaandenpensioen:
  Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer moeten worden. Inmiddels is er meer bekend over de invulling van het nabestaandenpensioen. Lees er hier alles over.
 6. Nieuwe contractvormen:
  Wat worden de nieuwe contractvormen voor pensioenfondsen? We hebben de hoofdlijnen van beide contracten en alle bijkomende informatie in dit artikel samengevat.
 7. Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP-ers:
  Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, en er wordt onderzocht hoe ZZP’ers makkelijk voor hun pensioen kunnen sparen. Wat het Pensioenakkoord voor ZZP’ers betekent leest u hier terug.
 8. Vervroegd uittreden:
  Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan. Lees hier hoe het zit.
 9. Arbeidsvoorwaarden moderniseren::
  De invoering van de Wtp is het moment om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren. Om hierbij te helpen heeft Aon de FIT&LEF regeling in het leven geroepen. Lees hier hoe deze unieke regeling kan helpen het financieel welzijn van uw medewerkers te verbeteren.
 
 

Bekijk onze webinars over de Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Begin juni organiseerde Aon een aantal webinars naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Tijdens de informatiesessies hebben onze experts praktische inzichten gedeeld over de hervormingen van het pensioenstelsel en de impact hiervan op werkgevers en werknemers. Daarnaast hebben we gedurende de interactieve sessies ook veel goede vragen van de kijkers kunnen beantwoorde.

Via de onderstaande buttons kunt u de webinars op uw gemak nog eens rustig terugkijken. Als u daarna nog vragen heeft of direct een gesprek wilt met een van onze specialisten dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kijk onze webinars terug