Netherlands

Uw zorgcollectiviteit: misschien wel belangrijker dan ooit.

 

Collectiviteitskorting Basisverzekering waarschijnlijk per 2023 afgeschaft
In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat zorgverzekeraars collectiviteitskorting mogen geven. Het oorspronkelijke idee achter zorgcollectiviteiten is dat ze, conform de Zorgverzekeringswet, moeten leiden tot een besparing op zorgkosten. De waarde die zorgverzekeraars de afgelopen jaren – in samenwerking met vooral werkgevers – hebben toegevoegd aan collectiviteiten is aantoonbaar fors toegenomen. Toch is in 2020 besloten dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering waarschijnlijk zal worden geschrapt per 1 januari 2023

Wat is de toekomst van uw zorgcollectiviteit?
Met zorginhoudelijk laden bereik je dat er meer aandacht is voor gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Vanuit onze optiek dat gezonde en vitale medewerkers beter presteren, is de collectieve verzekering dan ook van grote toegevoegde waarde. Voor zowel medewerkers als werkgevers en uiteindelijk de gehele Nederlandse samenleving. Juist als de prijsverschillen kleiner worden, zal de consument ook naar andere aspecten kijken. Het is daarom van belang om meer waarde aan uw collectiviteit toe te voegen die de doelgroep aanspreekt. Daarnaast blijven verzekeraars altijd aantrekkelijke kortingen bieden op de aanvullende pakketten.

Inspelen op de behoeften
Gelukkig hebben collectiviteiten meer mogelijkheden om voordelen te bieden die uw medewerkers kunnen aanspreken. De collectieve basisverzekering is bij uitstek een geschikt instrument om in te spelen op specifieke behoeften van uw medewerkers. Bijvoorbeeld door het bieden van extra fysiotherapeutische behandelingen voor mensen met een fysiek zwaar beroep. Een uitgebreide, passende dekking geeft uw medewerkers een veilig gevoel en verlaagt de drempel om tijdig medische hulp te zoeken bij klachten. Hiermee voorkomt u langdurig verzuim. 

Waarom blijft de rol van een zorgcollectiviteit belangrijk?
Ook als de collectiviteitskorting op de basisverzekering verdwijnt, blijft de collectiviteit interessant. Belangrijk is wel dat u het zorgaanbod positioneert als onderdeel van uw preventie- en gezondheidsbeleid. Kijk dus verder dan het premievoordeel alleen. Een goede collectieve zorgverzekering kan bijdragen aan een lager verzuim en een verbetering van de vitaliteit. U gebruikt het bovendien als financieringsbron van kosten voor preventie en re-integratie. 

Wanneer u het zorgaanbod positioneert als een integraal onderdeel van uw preventie- en gezondheidsbeleid draagt het bij aan de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers. Een goede aanpak leidt bovendien tot minder verzuim. Zet daarom uw collectieve zorgverzekering in om de toegang tot de zorg voor uw medewerkers te optimaliseren en als financieringsbron van kosten voor preventie en re-integratie.

Lees hier hoe u nog meer uit uw zorgcollectiviteit kunt halen

Promoot uw zorgcollectiviteit
Om optimaal gebruik te maken van uw collectieve zorgverzekering is het belangrijk dat u de voordelen van de zorgverzekering onder de aandacht brengt van uw medewerkers in de laatste periode van het jaar. Hoe meer medewerkers deelnemen aan de collectiviteit hoe beter u de collectiviteit kunt inzetten. En het is voor u als werkgever plezierig om te weten dat veel van uw werknemers goed verzekerd zijn. Aon kan daarbij helpen door het aanleveren van voor uw organisatie op maat gemaakte communicatiemiddelen die online beschikbaar worden gesteld. Het enige wat u zelf hoeft te doen, is de informatie doorsturen naar uw medewerkers of het op intranet te plaatsen, zodat u uw medewerkers op tijd informeert.

Meer informatie?
Aon helpt u graag bij het optimaal inrichten van uw zorgcollectiviteit, zodat u de voordelen volledig benut. Denk bijvoorbeeld aan het effectief inzetten van een vitaliteitsbudget of het opzetten van een passend vitaliteitsprogramma. Wilt u meer weten over uw zorgcollectiviteit of over de manier waarop Aon u kan ondersteunen in het promoten van uw zorgcollectiviteit? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.